ב"ה יום רביעי, ד' טבת תשע"ט | 12.12.18
9 שנים לרצח הנוראי של בני הזוג הולצברג

9 שנים לרצח הנוראי שזעזע את העולם כולו: שבוע ימים לפני יום הזיכרון התשיעי לרצח הנתעב בבית חב"ד במומבאיי, משגרים הוריה של השליחה, רבקי הולצברג הי"ד, הרב שמעון ורעייתו רוזנברג, מכתב למכריהם וידידיהם, בו הם מבקשים מהם לזכור יום זה ולציין את זכר ילדיהם, במעשה טוב ● להלן זמני העליה לקברם של בני הזוג הקדושים הרב גבריאל ורבקה הולצברג הי"ד ● למודעה בהגדלה>>>
מערכת שטורעם
לרגל מלאת 9 שנים מאז הרצח הנוראי של בני הזוג הולצברג הי"ד שזעזע את העולם כולו:

בני משפחת רוזנברג שלחו קריאה להוספה במעשים טובים לזכר יקיריהם:

לכל מכרנו וידידנו שיחיו שלום וברכה קרבים אנו לקראת א' כסלו, זה 9 שנים מאז שנרצחו ילדנו הקדושים הי"ד, שלוחי הרבי נשיא דורנו. בטוחים אנו שביום זה כולנו מתאחדים בבקשה ובתפילה להקב"ה, שעל ידי מעשה טוב שנעשה לטובת נשמתם של הקדושים, נזכה לביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש, תיכף ומיד ולתחיית המתים והם בתוכם, אמן כן יהי רצון.
באהבה ובידידות,

הרב שמעון ויהודית רוזנברג

ומוישי היקר.. אוד מוצל מאש
כ"א בחשוון תשע"ח