ב"ה יום חמישי, ה' טבת תשע"ט | 13.12.18
צפו: הכנות להתוועדות ר"ח כסלו - ארבעים שנה

ביום הבהיר ר"ח כסלו התשע"ח חסידים ברחבי תבל חוגגים יובל ארבעים שנה מאז ר"ח כסלו תשל"ח. בכל שנה מאז שנת תשל"ט הרב מאיר הארליג מארגן סעודת הודאה והתוועדות חסידים, השנה שמגיע ארבעים שנה יתקיים סעודת הודאה והתוועדות חסידים רבתי, ביום ראשון מוצאי ר"ח כסלו, בסמיכות לאוהל הק', בנוסף לההתוועדות הרגיל שקיים ב770 אחרי הבנקט של הכינוס השלחים העולמי ● קהל אנ"ש והתמימים ובמיוחד השלוחים שמגיעים מכל רחבי תבל לרגל כינוס השלוחים העולמי השלושים, מוזמנים להשתתף בהסעודת הודאה שינחה הרב מאיר הארליג, עם דברי התעוררות ממשפיעים ושלוחים ● צפו בוידיאו>>>
כתב שטורעם בארה"ב
ביום הבהיר ר"ח כסלו התשע"ח חסידים ברחבי תבל חוגגים יובל ארבעים שנה מאז ר"ח כסלו תשל"ח. בכל שנה מאת שנת תשל"ט הרב מאיר הארליג מארגן סעודת הודאה והתוועדות חסידים לחגוג היום טוב של דורנו, עאכו"כ השנה שמגיע ארבעים שנה יתקיים סעודת הודאה והתוועדות חסידים רבתי, ביום ראשון מוצאי ר"ח כסלו, בסמיכות לאוהל הק', בנוסף לההתוועדות הרגיל שקיים ב770 אחרי הבנקט של הכינוס השלחים העולמי.

קהל אנ"ש והתמימים ובמיוחד השלוחים שמגיעים מכל רחבי תבל לרגל כינוס השלוחים העולמי השלושים, מוזמנים להשתתף בהסעודת הודאה שינחה הרב מאיר הארליג, עם דברי התעוררות מהרב יוסף גראנער, הרב צבי גרינבלאט. אחרי הסעודה יהיו התוועדויות ביחד עם הרבנים ישראל דערען, יוסף גופין, יוסף גראנער ושלמה זרחי.

ויה"ר שנזכה לחגוג ר"ח כסלו ביחד עם רבינו למטה מעשרה מהטפחים בביאת משיח צדקנו בקורב ממש.

ווידיאו: הרב מאיר הארליג קורא לקהל להשתתף בחגיגה:

כ"א בחשוון תשע"ח