ב"ה יום חמישי, ה' טבת תשע"ט | 13.12.18
חול ושבת - על פי מאמרו של הרבי הרש"ב

לכבוד כ' חשון, יום הולדתו של הרבי הרש"ב נ"ע, מרכז דעת מגיש, סיכום וביאור על ההפרש בין ימי החול והשבת, על פי הספירות, ומשמעותה בעבודת האדם, על פי פרק מ"ם ב'המשך תער"ב' ● הביאור הוא מתוך ספר חדש שייצא לאור בקרוב על ידם, על הקבלת כוחות הנפש לסדר השתלשלות העולמות והספירות, על פי סיכומים וביאורים ב'המשך תער"ב' ●
מערכת שטורעם
■לצפיה ולהורדה לחצו כאן
כ' בחשוון תשע"ח