ב"ה יום רביעי, ד' טבת תשע"ט | 12.12.18
תודה על השיתוף אבל למה פעמיים? ■ אנרגיה מחדרה

תודה על השיתוף אבל למה פעמיים? השבוע משתפים אותנו בפרשת חיי שרה בסיפור המרגש אותו חווה אליעזר. הוא יצא את בית אדונו, קצת חושש להצלחת המשימה המורכבת; לנדוד רחוק מאוד לעירק ושם לחפש אחרי שידוך ליצחק בנו של אברהם.. ● השליח בחדרה הרב יוחנן בוטמן בטור שבועי חסידי עם מבט אקטואלי במגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לטור המלא>>>
השליח הרב יוחנן בוטמן, חדרה
תודה על השיתוף אבל למה פעמיים?

השבוע משתפים אותנו בפרשת חיי שרה בסיפור המרגש אותו חווה אליעזר.

הוא יצא את בית אדונו, קצת חושש להצלחת המשימה המורכבת; לנדוד רחוק מאוד לעירק ושם לחפש אחרי שידוך ליצחק בנו של אברהם..

בסופו של דבר, באותו היום שיצא באותו היום הגיע. מה שנקרא קפיצת הדרך. לא זו בלבד, איך שנכנס בשערי העיר, כאילו רבקה ציפתה לו שם, בדיוק אז היא הגיעה לבאר המים לשאוב מים לגמלים.. משימתו הוכתרה בהצלחה, עד כדי שבאותו היום כבר יצא לדרכו בחזרה יחד עם רבקה האשה המיועדת ליצחק..

כשהוא מספר בבית המארחים שלו בתואל ולבן הוא מדבר בסערת נפש ובהתרגשות גדולה. גם התורה כביכול מתרגשת איתו ביחד ושוב מספרת לנו את כל הפרטים כפי שהוא סיפר.

כל זאת למה?

כדי ללמוד את הסיפור, לא מספיק לשמוע על כך פעם אחת בלבד. יש להעמיק ולהפנים, כי כאן אנו למדים כיצד מקימים בית בישראל, כיצד מצליחים בשליחות שלנו ליצור סביבה של צדק ויושר.

ראשית המסירות כפי שמציג את עצמו; "עבד אברהם אנוכי". כל המציאות שלו היא אברהם.

בנוסף לאמונה שלו, הוא לא סומך על הכשרונות, הוא יודע שהכול תלוי בסייעתא דשמיא. גם כשיש לו קשיים, הוא נושא תפילה לקב"ה וסומך ובוטח בו.

יש ביטוי מפורסם אותו מביא רש"י; "יפה שיחתן של עבדי בתי אבות יותר מתורתן של בנים".
"התורה של בנים" - חלק ההלכה שבתורה נכתבה בקיצור וברמז, לעומת "שיחתן של עבדי בתי אבות" שהתורה מאריכה לספר על כך בפרוטרוט.

החביבות של 'עבדי בתי אבות' נובעת מכך שהם בטלים לגמרי לאדון. גם כשהם מצליחים במשימתם, הם לעולם לא יהיו זחוחי דעת ויזקפו את ההצלחה לזכותם. השמחה שלהם תהיה גדולה להצלחת אדונם, כי "כל מה שקנה עבד קנה רבו".

כשכל הוויתו של כל מי שמרגיש שליח היא אך ורק כדי לגרום נחת רוח לרבו המשלח, אזי השליחות מובטחת להצלחה אלוקית.

שבת שלום
הרב יוחנן בוטמן

כ' בחשוון תשע"ח