ב"ה יום חמישי, ה' טבת תשע"ט | 13.12.18
הרב גלויברמן לצידו של הרב לידר בימים הסמוכים לג' תמוז תשנ"ד
הרב גלויברמן לצידו של הרב לידר בימים הסמוכים לג' תמוז תשנ"ד צילום: ארכיון שטורעם
הרב יעקב גלויברמן נפרד מידידו הרב צבי לידר ע"ה

'הצבי ישראל – על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים' התנא יהודה בן תימא אומר; 'הוי עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמים'. בדיוק כך ניתן לתאר ולספר על חבר וידיד החסיד הרה"ח צבי לידר ע"ה, את צבי ע"ה הכרתי שנים רבות, עוד כתלמיד בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד בשנות התש"ל, אדם כל כך יקר, אנושי, אבהי, חבר, ידיד, איש של עוצמה, חמדה, אהבת אדם, שמחה וצהלה, איש של מרץ רב, ניתנה, צדקה וחסד, כל התכונות הללו אפיינו את 'הצבי' של ימינו ● הרב יעקב גלויברמן נפרד מידידו הרב צבי לידר ע"ה ● לטור המרגש>>>
מערכת שטורעם
'הצבי ישראל – על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים'

התנא האלוקי יהודה בן תימא אומר; 'הוי עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמים'. בדיוק כך ניתן לתאר ולספר על חבר וידיד החסיד הרה"ח צבי לידר ע"ה,

את צבי ע"ה הכרתי שנים רבות, עוד כתלמיד בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד בשנות התש"ל, אדם כל כך יקר, אנושי, אבהי, חבר, ידיד, איש של עוצמה, חמדה, אהבת אדם, שמחה וצהלה, איש של מרץ רב, ניתנה, צדקה וחסד, כל התכונות הללו אפיינו את 'הצבי' של ימינו,

כפי ש'דוד המלך' אמר קינה על שאול ויהונתן לאחר מותם, וביטא את היגון, העצב והצער, 'איך נפלו גיבורים', האיש שנתן דוגמא חיה ואישית לכל אחד.

תוך כדי כתיבת שורות אלו, זולגות דמעות מעיניי, מרגע שנודע על מצבו הרפואי והסתלקותו, איש שבכל תקופת חוליו היה מדבר עם כולם, מעודד, ונוטע אמונה חזקה בליבם, עם בדיחות יהודיות וחסידיות.

תמיד כשנפגשים עם צבי ע"ה, היית חייב לחייך, כי צבי בווארט (מילה) או משפט, היה מעלה חיוך לכולם, לנדכאים ולנזקקים.

ביתו היה פתוח לכולם, קולו הערב כחזן ובעל קורא בבית הכנסת חב"ד בלוד, ידע לקרב ולחבר הרבה אנשים לתפילה, קבע עיתים לתורה, תמיד היה שגור בפיו, 'כמה תענוג יש בלימוד תורה וחסידות'.

לכל דבר שבקדושה היה רץ כצבי, אין מקום שחותם ידו לא הייתה בו, תמיד היה אומר; 'אין מושג אי אפשר', דחף כל נושא ופעולה כמו אריה, היה ממש מנוע טורבו, מבחינת פיזית ואנרגיה חיובית שהיה מעביר לכל אחד.

אוי אוי צבי היקר באדם, כמה אתה כבר חסר לנו, אך את דרכך החסידית הלוהטת והמיוחדת שסללת, נמשיך להעביר לדורות הבאים, כפי שבמסכת 'תענית' כתוב; 'יעקב אבינו לא מת', הבנים והבנות יחד עם אשתך אשת חיל רוחלה שתחי'ה, ימשיכו ללכת באורחותיך הנפלאים והמיוחדים.

חבל על דאבדין ולא משתכחין.

י"ט בחשוון תשע"ח