ב"ה יום חמישי, ה' טבת תשע"ט | 13.12.18
עומק הפשט: "עיונים ברש"י לפרשת חיי-שרה

בדרך כלל רש"י נצמד ל'פשוטו של מקרא' ואינו מרבה בהבאת מדרשים ואגדות שיש בהם מן הפלא, אך בפרשת חיי שרה יש רש"י ארוך, שמספר לנו על 3 ניסים שהיו אצל שרה ורבקה, זאת בשעה שבפסוק עצמו איננו רואים שום דבר בענין זה! כיצד למד רש"י את שלושת הניסים מתוך הפשט? ● ● דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע כתובים בקיצור ובצורה נקודתית, ובקובץ 'עומק הפשט' מפוענחים דברי הרבי ובאים בצורה קלילה ובהירה, המתאימה לכל לומד ומעיין ● עומק הפשט>>>
מערכת שטורעם
י"ז בחשוון תשע"ח