ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג תשרי תשע"ט | 22.09.18
סדרת הקבצים לחיזוק ההתקשרות
סדרת הקבצים לחיזוק ההתקשרות צילום: שטורעם
ארבעים שנה לתשל"ח: קובץ עשיר מבית ה'ועד'

​לסדרת 'קובץ לחיזוק ההתקשרות' של 'ועד תלמידי התמימים העולמי' יצא זה מכבר שם בקרב אלפי האורחים כמו גם אנ"ש, התמימים והשלוחים בכל קצווי תבל המצפים לה מידי שנה עם התקרב חודש השביעי ● לרגל מלאת ארבעים שנה משנת ה'תשל"ח, מוציא ה'ועד' את הקובץ הרביעי לשנה זו, קובץ המוקדש כולו לסיקור מאורעות התקופה ההיא. הקובץ גדוש ביומנים ותיאורים נדירים וחיים מהתקופה שבין שמע"צ לר"ח כסלו ה'תשל"ח ● שטורעם שמח להגיש את הקובץ המיוחד להורדה • ארבעים שנה>>>
כתב שטורעם בארה"ב
בקובץ העשיר:
"דבר מלכות" - שיחת מוצאי שמחת?תורה תשל"ח, הראשונה שנאמרה מאז מאורע-הלב, מחדרו הקדוש.

"לב כל קהל ישראל" - סקירה נרחבת על חציו השני של חודש החגים תשל"ח.

"ידיו אמונה" - רשימה מיוחדת וראשונית מסוגה הסוקרת את השינויים שחלו בהנהגותיו הקדושות למן מאורע-הלב, אלו לצד יחסו של הרבי אליהם.

"נס להתנוסס"
- יריעה מרוממת ונרחבת על תקופת ראש?חודש כסלו והחגיגות במשך השנים.

"בקודש פנימה"
- אוצר התבטאויות נדירות, מאורעות ייחודיים, ושיחות שבין הרבי לצוות הרופאים. חלקם הגדול מתפרסם בזאת לראשונה.

"להודיע את גבורתו"
- נאומי הרופאים ד"ר איירה ווייס וד"ר יעקב (לארי) רזניק, בהם משתפים את רגשותיהם ואת מאורעי התקופה מזווית עיניהם.

"על ניסיך ועל נפלאותיך"
- צרור מכתבים בפרסום ראשון שכתב הרב טוביה זילברשטרום למשפחתו בארץ?הקודש בחודשים חשון?כסלו תשל"ח.

להורדה לחצו כאן
כ"א בתשרי תשע"ח