ב"ה יום חמישי, ה' כסלו תשע"ח | 23.11.17
פאריז: מאות זוכו במבצע לולב ליד בית הכנסת של הרבי

סוכה ניידת הוצבה בסמיכות לבית הכנסת שבו נהג כ"ק אדמו"ר זי"ע להתפלל בתקופת שהותו בפאריז ● מאות רבות של יהודים זוכו בברכה על נטילת לולב ושהחיינו ● גלריית תמונות של מרדכי לובעצקי ● לכניסה לגלרייה>>>
כתב שטורעם באירופה
כ' בתשרי תשע"ח