ב"ה יום שלישי, ט' אייר תשע"ח | 24.04.18
שדרות: השלוחים בקבלת פנים לשגריר ארה"ב

שגריר ארה"ב בישראל מר דויד פרידמן הגיע לביקור לרגל חג הסוכות בעיר שדרות ● בקבלת הפנים השתתפו שלוחי הרבי לעיר שדרות הרב משה זאב פיזם ובנו הרב אשר פיזם ● לסדרת תמונות>>>
מערכת שטורעם
י"ט בתשרי תשע"ח