ב"ה יום שלישי, י" אלול תשע"ח | 21.08.18
צילום: שימי קוטנר
הכנות לחג: האורחים בסדרת שיעורים עם טובי הרמי"ם

גם בימים העמוסים שבין יום-כיפור לסוכות, מקיים 'ועד תלמידי התמימים העולמי' סדרת שיעורים מיוחדת על הסוגיות הנלמדות לעיון עבור תלמידי הישיבות הגדולות • השיעורים נמסרו מפי טובי הרמי"ם של שכונת קראון הייטס: הרב אברהם ברוך גערליצקי, ר"מ בישיבת אהלי תורה, הרב מאיר שלמה קפלן, ר"מ בישיבת אהלי תורה והרב ישראל נח רייטשיק, ר"מ בישיבת הדר התורה • שימי קוטנר עם גלריית תמונות • ותן חלקנו בתורתך>>>
מערכת שטורעם
י"ד בתשרי תשע"ח