ב"ה יום ראשון, ב' ניסן תשע"ח | 18.03.18
נא לומר תהילים עבור השליחה

נא לומר תהילים עבור השליחה מרת יפה בת רחל יענטה הזקוקה לרחמי שמים מרובים
מערכת שטורעם
י"ב בתשרי תשע"ח