ב"ה יום שלישי, י" אלול תשע"ח | 21.08.18
צילום: מרקו דאשעוו אהליאב אבוטבול
התלהבות ושמחה בחגיגה משולשת

במעמד מרהיב נחוג סיום הרמב"ם מחזור הל"ו ללומדי שלושה פרקים ליום וספר המצוות ומחזור הי"ב ללומדי פרק אחד, אל המעמד נהר קהל עצום יחד עם גדולי התורה והחסידות מכל החוגים שנתנו ביטוי לרגשי השמחה הגדולה בהשלמת וסיום לימוד כל התורה כולה מתקנתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע ● לסיקור ולגלריית תמונות>>>
כתב שטורעם בארה"ב
התלהבות ושמחה בחגיגה משולשת

במעמד מרהיב נחוג סיום הרמב"ם מחזור הל"ו ללומדי שלושה פרקים ליום וספר המצוות ומחזור הי"ב ללומדי פרק אחד, אל המעמד נהר קהל עצום יחד עם גדולי התורה והחסידות מכל החוגים שנתנו ביטוי לרגשי השמחה הגדולה בהשלמת וסיום לימוד כל התורה כולה מתקנתו של הרבי.

ביום וא"ו בתשרי בעיצומם של עשרת ימי תשובה, עצרו קהל גדול ואיכותי של אנשים נשים וטף את כל עיסוקיהם ושמו את פעמיהם אל עבר אולם האירועים הגדול "אהלי תורה – אהלי מנחם" שהתמלא עד מהרה עד לאפס מקום כולל כל הצדדים המעברים והמבואות, אותם גדשו המוני לומדים המסיימים היום את חיבורו הגדול של הרמב"ם ספר היד החזקה.

הטף, הילדים המסיימים היום את לימוד ספר המצוות פונים לאולם סמוך בו מתקיימת עבורם תכנית מיוחדת ומעמד סיום הרמב"ם לילדים בניצוחם של הרב לוי ובנו הרב שניאור זלמן שי' גולדשטיין, על הצד האומנותי מופקד הרב חיים פוגלמן, וכך חווים מאות הילדים את הסיום האישי שלהם, ואת היותם חלק בלתי נפרד מתקנת הרבי, לא פחות מהמבוגרים.

באולם הגדול פותח את החגיגה המארגן הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן, מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית ויושב ראש סיום הרמב"ם העולמי, שעל אף שמדובר בחגיגה מספר 36! המתקיימת ברציפות מידי שנה, הוא טורח ועוסק במרץ נעורים יחד עם בנו יד ימינו הרב יוסף יצחק בארגון החגיגה הגדולה על כל פרטיה, לדאוג שהסיום יהיה ברוב פאר והדר לכבוד התורה ולומדיה, לכבודו של הרמב"ם ולכבודו של הרבי מייסד התקנה.

אל הדוכן מוזמן החזן החסידי הרב שניאור זלמן בוימגארטען לומר עם הקהל פסוק בפסוק את מזמור קט"ז פרק התהילים של הרבי בשנה זו.

פותחים בדבר מלכות, הואורת באולם כבים ומעל גבי המסכים צופה הקהל ומאזין לשיחת קודש של הרבי בה משווה הרבי בין הרמב"ם המוכר מספרו ההלכתי ומספרי ההגות לבין אדמו"ר הזקן המוכר בכל העולם מספרו ההלכתי שו"ע רבה"ז ומספר התניא המבוסס אף הוא על הרמב"ם.

מסכת הנאומים נפתחת ע"י חברי הבד"ץ הרב אברהם אזדאבא, הרב אהרן יעקב שווי והרב יוסף ישעי' ברוין שליט"א העומדים כל אחד בדרכו שלו על ההלכות האחרונות ברמב"ם ומברכים את המסיימים לרגל השלמת התורה, וממריצים את הכל להתחיל מחדש את לימוד הרמב"ם לנחת רוח הרבי.

עשרת פרקי הרמב"ם בהלכות תשובה הם כנגד "עשרת ימי תשובה"

הרב יעקב ברוך לעדערער גיסו של כ"ק האדמו"ר מסטולין משתתף קבוע בסיומי הרמב"ם עומד על העיתוי המיוחד של הסיום במשך עשרת ימי תשובה, שהם מכוונים כנגד עשרת הפרקים של "הלכות תשובה" להרמב"ם, ומרחיב בדברי הרמב"ם המכוון ליום הסיום.

המנחה מכריז על אתנחתא בין הנאומים ועל במה מיוחדת עולה מקהלת ילדים תחת ניצוחו המקצועי של ר' יוסף יצחק (פיצ'ה) בן – שמעון, המבצעים ברגש רב את ניגוני חב"ד לימים הנוראים, וממשיכים בניגונים מיוחדים שחוברו לרגל סיומי הרמב"ם. הקהל עונה להם בתשואות סוערות.

סיום משולש וחגיגה משולשת

בנאום מיוחד עומד הרב בוטמאן על ייחודו של הסיום הנוכחי, ראשית כל אנו חוגגים היום סיום משולש, הן ללומדי ג' פרקים והן פרק א', וגם סיום ספר המצוות, הרב בוטמאן מציין לשיחה של הרבי כי לימוד ספר המצוות הוא גם עבור ילדים. "היום", מטעים הרב בוטמאן,"זכינו לציבור ילדים רחב ביותר הלומד מידי יום את ספר המצוות, חידונים מתקיימים על הלימוד וניתן לומר כי ילדים רבים בקיאים בספר המצוות של הרמב"ם יותר מהמבוגרים, לנח"ר של הוריהם. וכך אנו עומדים בסיום משולש והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

היושב ראש גם מדגיש שתקנת לימוד הרמב"ם מביאה את שלמות התורה, ומצטרפת למלחמתו של הרבי על שלמות העם ושלמות הארץ שנצחונם יושלם בקרוב ויביאו לגאולה האמיתית והשלמה.

אל"ה הוא בגימטרא 36

המנחה מוסיף. מספר 36 הוא פעמיים ח"י, ומראה על שלמות מיוחדת בכיבוש העולם, שכן כ"ק אדמו"ר מהר"ש מביא במאמר: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" אלה בגימטריא ל"ו ומסביר הרב מהר"ש של"ו הוא שש פעמים שש המסמל את כל ששת קצוות תבל ובהם נראית באופן מושלם מלכותו של הקב"ה על כל העולם.

י"ב שבטי ישראל

"הסיום הי"ב של לימוד פרק אחד ליום מסמל את י"ב שבטי ישראל שכולם משתתפים בלימוד הרמב"ם היומי. לאחרונה שומעים שהרבה מצטרפים למעגל של לימוד פרק אחד ליום, וזה מציין שלכל אחד צריך להיות שייכות ללימוד וסיום הרמב"ם. הרבי נתן מקום לכל אחד לפי יכולתו אם פרק אחד או שלושה פרקים או ספר המצוות".

"הרבי, בו' תשרי, עושה סיום על כל התורה כולה"

המנחה המשיך שסיום הלימוד השנה הוא בוא"ו תשרי, יום ההילולא של הרבנית חנה נ"ע אמו של הרבי, כפי שידוע לכל ביום זה עורך הרבי בקביעות סיום מסכת, "היום סיים הרבי ורבבות לומדים לא מסכת אחת אלא את כל התורה כולה"!

הרבי הפך את העולם לגנו של הקב"ה

המנחה ציין שהשנה היא שנת הג"ן להסתלקות הרבנית. "ל'גן' יש קשר מיוחד להילולא של רבנית, כפי שרואים שהמאמר המפורסם שנקבע ע"י הרבי ריי"ץ להילולת הרבנית רבקה הוא: "באתי לגני".

"במשך ג"ן השנים שחלפו הפך הרבי כל פינה בעולם לגן פורח של הקב"ה. בכל מקום ומקום כפשוטו נמצאים חסידים ושלוחים של הרבי, וכפי שידוע השלוחים הם הם הדמות הדומיננטית בכל קהילה והרוח החיה של כל עניני היהדות בכל מקום בעולם".

הרמב"ם כהכנה לגאולה השלימה

וכאן באה ההדגשה המיוחדת על השלמות, הרבי תמיד דורש את הגאולה האמיתית והשלמה, ונשאלת השאלה מה הרעש? וכי יש גאולה שאינה שלמה? אלא מסביר הרבי על פי דברי התוספות במסכת פסחים כי גאולת מצרים נקראת שירה חדשה בלשון נקבה והגאולה העתידה נקראת שיר חדש משום שהיא תהיה חזקה ושלמה ולעולם לא תתבטל חלילה בגלות אחרת, זוהי שלמות הגאולה שבאה על ידי שלמות התורה לימוד הרמב"ם.

התקשרות לרבי על ידי קיום תקנתו

המנחה הדגיש שלימוד הרמב"ם היא התקנה של הרבי, ובשעה שיהודי מתיישב, אחרי יום עמוס של עבודה, ולומד את הרמב"ם היומי הריהרי שעל ידי זה הוא נעשה מקושר עם הרבי ועל ידי קיום רצונו של הרבי 'עשה רצונך כרצונו'הרי שבמידה כנגד מידה יעשה הרבי 'רצונו כרצונך' ויברך אותנו שימלא השם יתברך את כל משאלות לבבנו לטובה ולברכה בבני חיי ומזוני רוויחי, וכמו שהרבי אומר תמיד, ובכולם רוויחי".

כיאה להתוועדות חסידית, הקהל העצום בלעה"ר מנגן יחדיו כמה מניגוני כ"ק רבנו נשיאנו בשמחה ובשטורעם.

הכרת הטובה לשלוחי הרבי

הרב יעקב אייזנברגר דיין קהילת סקווירא בבני ברק, ושליחו האישי של כ"ק האדמו"ר מסקווירא למעמד סיום הרמב"ם, מברך את קהל הלומדים ביום חגם, ועומד על מעלת ספר הרמב"ם לא רק מבחינת לימוד התורה אלא גם על קדושתם העצומה וסגולתם ליראת שמים. הרב אייזנברגר מביא סיפורי חסידים על יראת השמים העצומה המפורסמת של הרמב"ם. הרב מפליא את פעילות שלוחי הרבי בעולם וסיפר על העזרה העצומה שכ"ק האדמו"ר מסקווירא וקהל החסידים קיבלומשלוחי הרבי בכמה מקומות, ומכירים טובה לשלוחי הרבי על כל העזרה הנפלאה שנתנו להם.

הרב אליעזר בוים ראש ישיבת יגדיל תורה דחסידי גור משתתף קבוע בסיום, הרואה בכך זכות גדולה, נושא דבריו כדרכו בהתלהבות, וסוחף איתו את הקהל כולו, מביא לימודים נפלאים מהלכות תשובה להרמב"ם כמתאים לימים אלו עשרת ימי תשובה.

הערצתו המיוחדת של הגאון הגדול ר' חיים צימערמאן לרבי

הנואם הבא הוא שליחו וגיסו של כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רב מפורסם בזכות עצמו ומחבר ספרים הרב מרדכי לייב וויס מקשר את מנהג ישראל לערוך תשליך בימים אלו, אז אומרים את הפסוק כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אותו פסוק בו סיימו היום רבבות מישראל את ספר הרמב"ם וממשיך בדברים נרחבים על ענין הדעת המהווה חוט השני במצוות חודש החגים. הרב וויס חולק עם הקהל ממה ששמע בצעירותו מגדולי הרבנים והלומדים אודות הרבי, כמו הגאון הרב חיים צימרמן ז"ל שעל אף שבטבעו ביקר גם רבנים וגדולים, אך אודות הרבי עמו היה בקשרי לימוד עוד קודם הנשיאות והיה מדבר על הרבי בהערצה לא רגילה. הוא גם הזכיר את התבטאותו של הרב שמחה עלבערג ז"ל על הרבי. "הרבי בשבילי לא היה רק רבי הוא היה אבא והוא היה אמא"!

הרבנית חנה: "אני לא

רק בת תלמיד חכם אני גם אשת חבר"

המנחה הזכיר שהוא שמע כמע פעמים מהרבנית חנה שאמרה "אני לא רק בת תלמיד חכם אני גם אשת חבר". ולרגל וא"ו תשרי מנגן הקהל את ניגון ההקפות של כ"ק הרב לוי יצחק בעלה של הרבנית חנה, ואביו של הרבי.

בחב"ד כבר שמחת תורה

דיין לעדת חסידי קלויזענבורג הרב שלמה לייזער, משתתף קבוע בסיומים שנושא תדיר את דבריו ברגש ובחן, פותח בסיפור הידוע על חסיד חב"ד בדורות הראשונים שקיבץ צדקה בעשרת ימי תשובה עבור פדיון שבויים, ומשהגיע ערב יום הכיפורים ועדיין לא היה בידו הסכום המבוקש, פנה למספר יהודים שישבו ושיחקו קלפים בבית מרזח ושתו לשוכרה, החסיד דיבר על ליבם שישתתפו בהצלת היהודי מן הבור, והם כטוב ליבם בשתיה הציעו לו לשתות כוס רבת ממדים מלאה בשתיה חריפה, והם יעניקו לו סכום הגון. החסיד שלא חסך כל מאמץ הסכים מיד ושתה את הכוס כולה, ושוב הציעו לו כוס שניה תמורת סכום הגון וכך אחרי שתית כמה כוסות השיג את כל הסכום ורץ לבית הפריץ לשחרר את היהודי מן הבור.

במצב של שכרות גדולה הגיע החסיד לתפילת כל נדרי, החסיד פתח את ארון הקודש והכריז במנגינת שמחת תורה אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו! הקהל שרצה לסלקו הוסה על ידי הרבי שאמר להם כי כל יהודי צריך את הכפרה של יום הכיפורים בכדי לבוא לשמחת תורה, חסיד זה על ידי מסירות נפשו בפדיון שבויים כבר פעל את הכפרה והוא כבר אוחז בשמחת תורה!

"מורי ורבותי! יש לי את הזכות הנפלאה להיות אתכם כאן! כאן בעשרת ימי תשובה אוחזים כבר בשמחת תורה! שמחת סיום הרמב"ם".

בסיום דבריו ציין את משאלתו של הרבי שהביע בפני הרבנים הראשיים בעת ביקורם שרצה שכל אחד תהיה לו ידיעה רחבה בכל התורה, ואכן הרבי הצליח להביא לציבור גדול כל כך בלעה"ר שיסיימו את כל התורה כולה!

יחידות אצל הרבי הריי"צ

אורח מיוחד המהווה פנים חדשות בחגיגות הסיום הוא הרב מנחם מאיר ויסמאנדעל, אב"ד נייטרא ובנו של הרב מיכאל דוב וויסמאנדעל זצ"ל שהציל יהודים רבים בימי השואה. הרב ויסמאנדל בעצמו דמות רבנית חשובה בעולם התורה והכשרות בארה"ב.

יש לציין שבהזדמנות אחרת סיפר הרב ויסמאנדעל שאביו הגדול הרב מיכאל דוב ויסמאנדעל הי' אצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ אחרי השואה ואמר שהוא מפחד להקים שוב פעם משפחה כי הוא שיכל בשואה אישה וששה ילדים. אדמו"ר הריי"צ ענה לו להקים משפחה מחדש וכל היתר הם חשבונות של הקדוש ברוך הוא. ואמנם, הרב מנחם מאיר ויסמאנדעל הוא חלק מהמשפחה שאביו זצ"ל הקים אחרי השואה.

כל הפעולות צריכות להיות "אחת למעלה ושבע למטה"

הרב וויסמאנדעל מאריך בעניני היום ומצטט מסדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים שצריך להיות הזאה אחת למעלה היא ההתקשרות לקב"ה כפרוש הרמ"א, שצריכה להיות בכל פעולה. הרב מפליא בגדלות ענין לימוד הרמב"ם, ומבאר את פתגם חכמי דורו ממשה ועד משה לא קם כמשה.

"אני רוצה לציין את עבודתי המשותפת עם רבני קראון הייטס ובמיוחד את ידידותי עם הרב שלמה יהודא סגל ואת הליכותיהם ופעולותיהם של רבני ליובאוויטש."

נדהם משלוחי הרבי

הרב מספר בהתלהבות את מה שראה בעצמו במהלך נסיעותיו בעולם בעניני כשרות ופגש את שלוחי הרבי. "אני נדהם ממראה עיני, שמירת מצוות בהידור נפלא, חינוך מדרגה ראשונה לילדיהם, שמירת כשרות בהידור וכל זה במרחקים ללא יהודי דתי אחר לנגד עיניהם, כוח זה הוא תוצאה של לימוד החסידות וההתקשרות לרבי".

דבריו עשו רושם חזק על הקהל שהאזין לנאומו קשב רב.

הוזמן לנאום על ידי הרבי

הנואם הבא הוזמן להשתתף בסיום הרמב"ם על ידי הרבי בעצמו, כאשר הרבי שאלו בחלוקת הדולרים האם היה בסיום ומאז מוזמן בכל שנה כמצווה ועומד, הרב גבריאל ציננער, מחבר הסדרה ההלכתית המפורסמת "נטעי גבריאל", שזכה והתקבלה בכל תפוצות ישראל.

הרב ציננער מייחד את דבריו לייארצייט של הרבנית חנה נ"ע ומעמיד על נס את קיום מצוות כיבוד אם על ידי הרבי כפי שנראה לעין כל, וממשיך בדברים על חשיבות מצוה זו, שתביא לביאת משיח צדקנו. והתריע על דרכו ופעולותיו של הרבי שיביאו את הגאולה השלמה.

בעריכת הסיום מתכבד הרב יחיאל מיכל דסקאל ראש ישיבת צמח צדיק וויזניץ'. הרב דסקאל מלבד היותו ראש ישיבה וגדול בתורת הנגלה, ונואם בחן, מגלה בקיאות בתורת חב"ד וגורם השתאות בקהל למשמע בקיאות לא רגילה בשיחות בציון תאריך ההתוועדות בהם נאמרו, כחסיד וותיק מבטן ומלידה.

הרבנית חנה נ"ע הלכה לגלות ברצונה האישי!

הרב מקדים בציטוט מהתוועדות וא"ו תשרי ה'תשט"זבו ציטט הרבי את מאמר רז"ל "אכל בי עשרה שכינתא שריא" וביאר הרבי שבהזדמנות זו יש את ענין ה-עשרה בעולם שנה ונפש, בעולם ההתוועדות היא במקום בו עבד כ"ק מו"ח אדמו"ר הריי"צ את עבודתו בעשר שנים האחרונות בעלמא הדין, בשנה אלו הם עשרת ימי תשובה, ובנפש התקבצות כו"כ עשיריות מישראל וכמו"כ כעת במעמד הסיום בוודאי שהרבי איתנו ומשפיע עלינו מלמעלה. הרב עובר לסיום עצמו, ולומד את ההלכה האחרונה ובכךמסיים את מחזור הל"ו והי"ב, ומגולל באריכות את מסירות נפשה של הרבנית חנה שהלכה לגלות מרצון יחד עם בעלה הגדול, ודאגה בתנאים לא רגילים שיוכל להמשיך ללמוד ולהמשיך לכתוב את חידושיו שאלו הם חייו, ובזכות מסירות נפשה היום שנים רבות אחר כך לומדים אלפי יהודים בעולם את חידושיו הנפלאים של הרב לוי יצחקנ"ע בסדרת "לקוטי לוי יצחק".

הנאספים השתהו לרגלי הבקיאות הנפלאה של הנואם בשיחות הרבי.

הרבי להרב יוחנן סופר זצ"ל: "הרי אני לא אעזוב אתכם"

תיכף לאחר הסיום מתכבד בפתיחת המחזור החדש ידיד נאמן לבית ליובאוויטש הרב זלמן סופר רב חסידי ערלוי בבורו פארק, בנו של כ"ק האדמו"ר מערלוי הרב יוחנן סופרזצ"ל

אביו זצ"ל זכה לחביבות לא רגילה מצידו של הרבי, שאחז בידו ובקשו באופן לא רגיל לגמרי לומר דבר תורה, ומשמיאן בענוותו לומר ד"ת בפני הרבי אמר לו הרבי כי לא יעזבנו עד שיאמר.

הרב סופר שליט"א מתחיל בלימוד ההלכה הראשונה ונושא דברים קצרים תוך שמציין את השמחה וההתלהבות השוררת במעמד הסיום.

שמחה יותר גדולה מ"צורבא דרבנן" שמסיים מסכת!

לפני שעוברים לחלק השמחה והריקודים לגמרה של תורה מעלה הרב בוטמאן על נס את דמותו של המסיים, שאינו בדווקא תלמיד חכם או "צורבא דרבנן"דקא סיים מסכת כמו שהגמרא אומרת שאביי הי' עושה סעודה כש"צורבא דרבנן סיים מסכת. יש שמחה שהיא, לכאורה, עוד יותר גדולה. והיא כשיהודי שאיננו "צורבא דרבנן", ואיננו רב, ואיננו ראש ישיבה, ואינו בחור ישיבה, ואיננו חבר בכולל, ואיננו משתייך לסןג של "תורתם אומנתם". על פי רוב הוא יהודי שעומל למחייתו כבעל עסק או בעל מלאכה ובא הביתה בערב עייף ולא הולך לנוח עד שיגמור שלושה פרקים או פרק אחד כתקנת הרבי. היש לך שמחה גדולה מלימוד וסיוםכזה. וכאן המדובר הוא לא רק על מסכת אחת אלא על כל התורה כולה.

שנת תשע"ח היא שנה מיוחדת: שני סיומי הרמב"ם.

והסיום הבא מכריז המנחה יתקיים בהשתתפות הרמב"ם והרבי מייסד התקנה. הסיום יהיה בירושלים עיה"ק בכ"ף אלול הבעל"ט והשנה שנת ה'תשע"ח מתייחדת בכך שיש בה שני סיומי הרמב"ם!

תם ולא נשלם

למרות השעה המאוחרת פוצח הקהל בריקודים נלהבים: ומלאה הארץ דעה את השם, מעגלי ענק ממלאים את האולם, הריקודים הולכים וסוערים ניגוני סליחות מתחלפים בניגוני הרבי לימים הנוראים משם מארש של מוצאי יום הכיפורים וישירות לניגוני ההקפות. תם ולא נשלם השלימות תהיה כאשר נראה בעיני בשר את יעוד הכתוב בו מסיים הרמב"ם את ספרו, ושלימוד הרמב"ם היומי סולל את הדרך אליו, "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

י"ב בתשרי תשע"ח