ב"ה יום שלישי, ט' תשרי תשע"ט | 18.09.18
מחלתי והתפייסתי ■ בלוג שליחות

אמר לו האיש: "כל ימי לא עשה לי אדם רע בעולם, שלא הנחתי להתפייס עמו ולמחול לו, וכן אעשה לכל אלה שמצערים אותי ואיני שם לבי כל הימים להרעות שעושים לי; ולא די לי בזה, אלא מאותו יום והלאה אשתדל לעשות עמהם טובות". במילים פשוטות: מחלתי והתפייסתי עם כל מי שעשה לי אי פעם רע, ואף השתדלתי לעשות לו טובה תחת רעה ● השליח בבאזל שבשוויץ הרב זלמן וישצקי מגיש את הבלוג השבועי מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לבלוג המלא >>>
מערכת שטורעם
חברים יקרים,

לקראת ראש השנה לא אכתוב הרבה, רק אשתף אתכם בסיפור מספר הזוהר לפרשת מקץ (דף רא עמוד ב').

מסופר על רבי אבא שישב בשער העיר לוד. ראה בן אדם אחד שנרדם על גבעה של עפר. לפתע ראה רבי אבא נחש ארסי מתקרב אל האיש, אבל בדיוק כשהנחש הגיע אל האיש נבקעה חתיכת עץ משורש אילן והרגה את הנחש. כאשר ניעור אותו אדם משנתו וקם ממקומו, נבקעה אותה גבעה וקרסה לעומק, אך האיש שכבר קם, שוב ניצל.

ניגש רבי אבא אליו ואמר לו: "אמור לי: מה הם מעשיך, שהרי הקדוש ברוך הוא עשה לך שני נסים אלו. אינם אלו חינם."

אמר לו האיש: "כל ימי לא עשה לי אדם רע בעולם, שלא הנחתי להתפייס עמו ולמחול לו, וכן אעשה לכל אלה שמצערים אותי ואיני שם לבי כל הימים להרעות שעושים לי; ולא די לי בזה, אלא מאותו יום והלאה אשתדל לעשות עמהם טובות". במילים פשוטות: מחלתי והתפייסתי עם כל מי שעשה לי אי פעם רע, ואף השתדלתי לעשות לו טובה תחת רעה.

בכה רבי אבא ואמר: "גדולים מעשיו של זה משל יוסף הצדיק, שהרי יוסף גמל טובה עם מי שעשה לו רע, אבל הם הלא היו אחיו, והיה לו לרחם עליהם; אבל מה שעושה זה, יתר ממעשה יוסף. ראוי הוא שהקדוש ברוך הוא ממציא לו נס על נס."

אחי ורעי, אין לי מה להוסיף על הדברים.

קבלו נא את איחולי הלבביים לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה ואולי אומר זאת בשתי מילים: משיח נאו!

הרב זלמן וישצקי


כ"ט באלול תשע"ז