ב"ה יום שלישי, י" אלול תשע"ח | 21.08.18
ברינווא: סיום מרגש של מבצע לימוד תניא בעל פה

בישיבה קטנה שבברינוא שבפרברי פאריז, נהוג להקדיש חלק מסדר חסידות בבוקר ללימוד תניא בעל פה ● רבים מהתלמידים סיימו את לימוד י"ב פרקים בעל פה ואף יותר ● התלמיד המצטיין הוא הת' מנחם מענדל טובנבלאט שלמד ג"ן פרקים בעל פה ● לסיפור המלא ולגלריית תמונות>>>
כתב שטורעם באירופה
בברינוא, חלק מסדר חסידות בבוקר מוקדש ללימוד תניא בעל פה, ותלמידים משקיעים בכך כוחות רבים.

תלמידים רבים סיימו י"ב פרקים בעל פה וחלקם אף יותר.

התלמיד המצטיין הוא הת' מנחם מענדל טובנבלאט שלמד ג"ן פרקים בעל פה.

המנחה הי' המנהל הרב יואל איידעלמאן שהרחיב לבאר את היוקר והחשיבות של לימוד התניא בע''פ, כשהוא מצטט משיחות ואגרות רבותינו נשיאינו ובמיוחד למשפיע ומנהל הישיבה הרב ניסן נעמענאוו, ואיך שעי''ז מתקשרים וגורמים נח''ר לרבי.

הת' משה גאנזבורג פתח בדבר מלכות וחזר שיחה מהרבי בענייני גאולה ומשיח.

אח''כ דברו מנהל הישיבה הרב יצחק נעמענאוו אודות מעלת לימוד תניא בע''פ, ושליח הרבי למרוקו הרב שלום איידעלמאן שפתח בזכרונות מזמן לימודיו בישיבה, ואח''כ סיפר כמה סיפורים בקשר לתניא, ובין השאר סיפר שאביו הרה''ח ר' לייב איידעלמאן, הנה קודם המלחמה למד את התניא בע''פ, אבל אח''כ מפני צוק העתים נשכח ממנו, והחליט ללמוד עוה''פ וכשהי' (ר' שלום) עדיין ילד הי' בוחן את אביו התניא שלמד בע''פ, וביום שגמר ללמוד התניא בע''פ הנה למחרת קבלו הניירות בכדי לצאת מרוסי'.

כמו''כ דיבר המשפיע הבוחן של תניא בע''פ הרב מ''מ אברהמס בענין התועלת והסגולה בלימוד התניא בע''פ, והמנחה הודה לו בשם התלמידים וההנהלה על השקעתו והתמסרותו הרבה בענין לימוד התניא בע''פ.

אח''כ חולקו התעודות והפרסים - מלגה מכובדת כהשתתפות בכרטיס נסיעה לרבי. כשהמנחה הזמין את הת' מ''מ טובנבלאט לקבל הפרס היקר עבור לימוד כל התניא בע''פ, הנה כל התלמידים נעמדו ומחאו כפיים לכבודו בהתרגשות גדולה.

לסיום הודה המנחה למנהל הישיבה הרב מענדל גורעוויטש על השתתפותו בפרסים, ועודד את התלמידים להמשיך בלימוד התניא בע''פ ובכלל בתפקידם כתלמידי התמימים להיות נרות להאיר, ואשר רואים את הפירות של התמסרות הרבנים לחינוך התלמידים, וב''ה התלמידים הם דוגמא למופת של תלמידי התמימים השקועים בלימוד הנגלה והחסידות, חדורים בחיות חסידית, עוסקים במבצעים, מתוך התקשרות לרבי כהכנה ולזירוז הגאולה נאו ממש.

כ"ו באלול תשע"ז