ב"ה יום חמישי, ה' כסלו תשע"ח | 23.11.17
לוד: הרב גליס ביקר ב"יד ביד"

אנשי ירושלים: איש התקשורת הרב ישראל גליס ערך ביקור במשרדו ידיו נעוריו מירושלים איש החסד הדגול הרב יעקב גלויברמן ● הרב גלויברמן הראה לאורח אוסף של עתיקות יקרי ערך שברשותו ● לתמונות נוספות>>>
מערכת שטורעם
כ"ג באלול תשע"ז