ב"ה יום חמישי, ז' מנחם-אב תשע"ח | 19.07.18
את חודש תשרי מברך הקב"ה בעצמו ■ להורדה

דברי אדמו"ר הזקן בשם הרב המגיד בשם הבעש"ט שאת חודש תשרי מברך הקב"ה בעצמו ● אתם נצבים היום קאי על ראש השנה ● ענין קביעות החדשים תלוי בב"ד של מטה. אתם נצבים היום כולכם - לאחדים ממש ● בראש השנה פעל אדם הראשון שכל הבריאה תשתחוה לקב"ה ● כאו"א צריך לפעול מתוך אחדות שעוד יהודי ועוד יהודי עד לכל הבריאה כולה תשתחוה לקב"ה ● ביאור בפרש"י על הפסוק ואת אשר איננו פה ● ביאור בהערות על תורת לוי יצחק על הזהר "נחמ"ן מספרו נצ"ח ור' יצחק הוא גבורה, כו'" ● ביאור בד"ה אתם נצבים בלקו"ת לאדמו"ר הזקן בענין חילוקי הדרגות בבני ישראל שהם באופן ד"מבלי ימצא האדם ראש וסוף" ● שיחה על דבר אחינו בני ישראל שיצאו ממדינת רוסיא, ושיחה ברוסית עבורם ● אודות מיהו יהודי ● אתר חב"ד 'שטורעם' מגיש את התוועדות ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשל"א היו"ל ע"י "ועד הנחות בלה"ק" כולל שיחות ומאמרים השייכים לתקופה זו שיצאו לאור בשנים שעברו ● לצפיה ולהורדה>>>
מערכת שטורעם
כ"ב באלול תשע"ז