ב"ה יום חמישי, ז' מנחם-אב תשע"ח | 19.07.18
הרב אברהם פאריז ע"ה
הרב אברהם פאריז ע"ה צילום: ארכיון שטורעם
היו ימים: חסיד, מקושר ואוהב

"מ'דארף ליב האב'ן דעם רבי'ן": היום, כ"ב אלול, חל היארצייט של החסיד הנודע, הרה"ח ר' אברהם פאריז ע"ה, אשר דמותו שילבה ביטול ואהבה ● לטור המלא>>>
מערכת שטורעם
א.ב. חרמ"ש

ידועה האמרה החסידית על המובא בתניא "יש מי שאוהב", ונקודתה היא: האדם האוהב, תנועת הנפש המבטאת אהבה - מבטאת "יש", היא נובעת ומורה על "מציאות". האדם האוהב אינו בביטול מוחלט. היות ותנועת הנפש המבטאת אהבה, באה מתוך תחושה של מציאות האוהב.

לעומתה, התנועה של יראה, מבטאת ביטול מוחלט.

מאידך, חסידים שבים וחוזרים בכל התוועדות ותובעים האחד מזולתו, בהתבסס על מכתביו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, "מ'דארף ליב האב'ן דעם רבי'ן", צריך לאהוב את הרבי. חסידים מאחלים לעצמם שתהיה להם לרבי "אהבה בשרית".

חסיד האוהב את הרבי - אינו חסיד שבטל לרבי?

לא אנסה להשיב על שאלה זו, אשאירה לגולשים הנכבדים.

היום, כ"ב אלול, הינו יום היאר-צייט של החסיד הנודע, המקושר בלב ונפש לרבותינו נשיאנו, הרה"ח ר' אברהם פאריז ע"ה. אין חולק על מדת ביטולו לרבי, ואין חולק על מידת אהבתו לרבי. ביטול בתכלית ואהבה עד כלות.

ביום ט' בשבט ה'תשי"א, בתוך הכ"ד שעות לפני שהרבי קיבל על עצמו את הנשיאות באופן רשמי, שולח הרבי מכתב לר' אברהם פאריז. המכתב הוא "כללי-פרטי", ובשוליו כותב הרבי בכתב-יד קודשו: ר' אברהם, מ'דארף צוריק אראפבריינגען דעם רבי'ן. אזוי איז צו שווער, סיי פאר מיר און סיי פאר אייך, און ווער האט הנאה דערפון"... [= ר' אברהם, צריך להוריד-להביא בחזרה את הרבי, המצב הנוכחי קשה מנשוא, הן עבורי והם עבורכם, ומי יש לו הנאה מכך]

באם ננסה להעיז ולהכנס עם מגפי-איכר מלאי-רפש אל תוך היכל גבוה, לדרוך ברגל מגושמת וגסה בעולם עליון, שורות אלו נותנים לנו הצצה דרך חרך-דק אל היחס של הרבי לר' אברהם ע"ה.

הוספה זו בכתב ידו של הרבי, אלו הינם רחשי לבו לקראת יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, אלו הן מחשבותיו, "מ'דארף צוריק אראפבריינגען דעם רבי'ן"...

מחשבה זו אינה מחשבה של חסיד שמונע מקו של יראה. אלו מחשבות של חסיד האוהב את הרבי, מילים אלו הינן ביטוי לאהבה בוערת,לגעגוע אדיר, לצמא שאין במה לרוות אותו.

ובפני מי הרבי מבטא אותן, מיהו השותף שהרבי בוחר לעצמו כדי לחלוק עימו מחשבה זו - מצא הוא חסיד אחר, שגם הוא אוהב את הרבי, גם הוא ליבו מלא אהבה.

זה הוא הרב אברהם פאריז ע"ה. לצד היותו בטל בתכלית, הרי זה לצד זה תשכון האהבה העולה על גדותיה.

דומה כי על השאלה דלעיל אין מענה "לוגי", לשאלה זו יש תשובה ותביעה לפועל ממש, להיות בטל ולאהוב גם יחד. ולוואי שהביטול שלנו לא יהיה כאהבתנו, ואהבתנו לא תהיה כביטולינו...

ביום זה תהיה התקשרותו של ר' אברהם פאריז נר לרגלינו, הכיצד ייתכנו שניהם וכיצד ישכנו השניים יחד, ללא שיהוו סתירה זה לזה, אלא ישלימו האחד את רעהו.

כ"ב באלול תשע"ז