ב"ה יום חמישי, ז' מנחם-אב תשע"ח | 19.07.18
עומק הפשט: "עיונים ברש"י לפרשת נצבים-וילך

למה הקב"ה צריך 'הכתבה'? ולמה מתכוון רש"י בפרשת השבוע כשהוא אומר שהקב"ה "הכתיב גאולה לעצמו"? ● הרבה אנשים, מכל החוגים, נמשכים ומחבבים את לימוד הפשט – "פשוטו של מקרא" ● בקונטרס 'עומק הפשט' באים ביאורים מכ"ק אדמו"ר זי"ע על פשט המקרא ועל רש"י, בצורה קריאה ונגישה לכולם ● לפנינו הקונטרס האחרון לשנת תשע"ז – פרשת נצבים>>>
מערכת שטורעם
כ"א באלול תשע"ז