ב"ה יום שני, ט' אלול תשע"ח | 20.08.18
משגיח לאורך כל הליין ממש

יוצאים לקנות בשר עוף לחג? כדאי שתכירו את המוצר שלכם, שתדעו משהו על מסלול ההידורים המיוחד שהוא עובר מאז נולד בלול ועד שבחרתם בו במדפי הסופר. אז אחרי הפיקוח ההדוק על הזריקות בלולים ועל השינוע למפעל, מחכים לו ב'עוף ירושלים' משגיחים מאנ"ש שמעוניינים בדבר אחד: לספק לאנ"ש את הבשר המהודר ביותר, שתהיה זו 'שחיטת ליובאוויטש ממש', עם כל ההידורים והחומרות ● מסלול ההידורים וההשגחה המוקפדת של 'שחיטת ליובאוויטש ממש' ● לסיפור המלא>>>
מערכת שטורעם
יוצאים לקנות בשר עוף לחג? כדאי שתכירו את המוצר שלכם, שתדעו משהו על מסלול ההידורים המיוחד שהוא עובר מאז נולד בלול ועד שבחרתם בו במדפי הסופר. אז אחרי הפיקוח ההדוק על הזריקות בלולים ועל השינוע למפעל, מחכים לו ב'עוף ירושלים' משגיחים מאנ"ש שמעוניינים בדבר אחד: לספק לאנ"ש את הבשר המהודר ביותר, שתהיה זו 'שחיטת ליובאוויטש ממש', עם כל ההידורים והחומרות.

צוות השגחה מורחב

הכול מתחיל בצוות, וב'שחיטת ליובאוויטש ממש' הוא כולל: רב, בודק סכינים, 6 שוחטים, 10 בודקי גידים ראות ומעיים, 3 משגיחים על ניקיון העוף מליחה וצרירות דם, משגיח פירוקים, משגיח אחראי על הכל. ובסך כולל: 23 אנשים בצוות ההשגחה בכל משמרת שחיטה. מדובר בצוות השגחה מורחב שמשליך ישירות על עלויות התפעול, אולם בכל הקשור לרמת הידור אין מקום לדבר על חיסכון, כיון שאנ"ש מעוניינים בטוב ביותר.

קצב ליין מוקפד

בהקשר זה חשוב לציין שב'שחיטת ליובאוויטש ממש' מקפידים על משמרות קצרות של לא יותר מ-6 שעות, כדי שהשוחטים והמשגיחים יהיו ערניים ודרוכים במלאכת הקודש שמופקדת בידם. גם כמות העופות מוגבלת וכך גם קצב הליין, שלמי שיודע, קצב הליין הינו מפתח משמעותי לרמת ההידור של השחיטה. ב'שחיטת ליובאוויטש ממש' מקפידים על לא יותר מ-11 עוף לדקה. פרט חשוב נוסף: שכר השוחט גלובלי ולא לפי עוף, כך שאין לו אינטרס למהר בשחיטה.

שוחטים חב"דים ויראי שמים

מכיוון שהרבה מרמת ההידור בשחיטה מסורה בידיו של השוחט, הוא חייב להצטיין ביראת שמים, וכלשונו של הרבי ש"השוחט ובודק צריך להיות ירא שמים ביותר וביותר" (אגרות קודש ח"ט אגרת ב'תתצט). לאור זאת, ברור שעל השוחטים להקפיד על כל מנהגי והקפדותחב"ד ועל קביעות עיתים לתורה בנגלה ובחסידות, כפי שהורההרבי באגרות קודש (ח"ד אגרת תתסא).

בדיקת סכינים

הנקודה הבאה שיש לשים לב אליה היא בדיקת הסכינים. כדי שהסכין תהיה 'חד וחלק' - כל סכין נבדקת ע"י בודק סכינים לפני השחיטה, הרב בודק באמצע השחיטה ובנוסף בסיום השחיטה. הוי אומר: הסכין נבדקת 3 פעמים בכל עליה ע"י אדם שאינו עובד פיזית, כך יש לו יותר רגישות והרגשה בבדיקת הסכין, השוחט עצמו בודק את הסכין בסיום כל תא של עופות.

הבדיקות: ריאות, גידין, בוקאדאטמא ומעיים

משם נעבור לעמדת בדיקתהריאות, שם ניצבים שלושה משגיחים מיומנים ומנוסים,שבודקים כל ריאה ומחליטים האם העוף מהודר וראוי להיכנס לבתי אנ"ש או שהוא יזכה רק לתואר 'כשר רגיל' או אולי טרף. גם בנקודה זו, כמו גם בכל הבדיקות הבאות: גידין, בוקאדאטמא ומעיים, לצד השטיפה והמליחה- יש לקצב הליין משמעות קריטית.

בדיקת צומת הגידים נעשית בכל רגל ורגל ולא על ידי מישוש בעלמא. בבדיקת המעיים ובוקאדאטמא ניצבים המשגיחים שקועים במלאכתם כאשר צוות נוסף הנמצא במנוחה, מוכן להחליפם כאשר הם ייצאו להחלפת כוח. הרצינות והדריכות חשובים כאן ולכן על כל שוחט ועל כל משגיח לייחד זמן למנוחה כפי שנקבע על ידי רב המשחטה, הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א.

ניקיון, מליחה, פירוק ואבטחה

ניקיון העוף לפני ההכשרה כולל את פתיחת הגב, שטיפה בלחץ מים קרים ואחר כך בדיקת ניקיון עוף עוף על ידי משגיח. משם עוברים למליחהשנעשית בהשגחה צמודה על מליחת כל עוף מכל צדדיו, כולל בתוך חתך הגידים. גם בפירוק העוף ישנה השגחה מיוחדת שכוללת בדיקת על ידי המשגיח לפני תחילת שימוש בליין ולפני תחילת פירוק.

בנוסף להשגחה הצמודה, הביטחון הכשרותי הוא הולגרמה המודבקת על כל עוף, המשגיח נותן לפועל סליל להדבקה, ורק כשמחזיר לו סליל ריק נותן המשגיח סליל נוסף, על כל סליל יש מספר סידורי והמשגיח בודק האם הסליל הריק תואם את סדר המספור.ההולגרמה נשארת אצל המשגיח בלבד ואינה נשארת במפעל, הסמכות היחידה להזמין הולגרמה מהיצרן זה הרב או המשגיח.

אחרי מסלול מרשים שכזה, לא פלא שהעופות של 'תכלית ההידור' נחטפים על ידי אנ"ש, המהדרים לפאר את שולחנות השבת והחג שלהם בעופות המהודרים ביותר.

כ"א באלול תשע"ז