ב"ה מוצאי ש"ק, ט' אדר תשע"ח | 24.02.18
קרית שדה התעופה לוד: מסורת מרובת שנים

מסורת יפה מרובת שנים: מדי שנה מתקבל בבית המכס שבשדה התעופה בן-גוריון, העסקן הידוע הרב יעקב גלויברמן לעריכת טקס לקראת ראש השנה יחד עם העובדים והנהלת המכס ומשטרת הנמל ● הרב גלויברמן תקע בשופר והודה לעובדים על סיועם בכל עת
מערכת שטורעם

כ"א באלול תשע"ז