ב"ה יום חמישי, ה' כסלו תשע"ח | 23.11.17
תמונת היום: ליאון, צרפת

תמונת היום: הראשון לציון והרב הראשי לירושלים הרב שלמה משה עמאר שליט"א בליאון, צרפת, עם האחים הרבנים שמואל ושלום גורביץ שלוחי כ"ק אדמו"ר זי"ע, רבנים וראשי הקהילה
מערכת שטורעם
כ' באלול תשע"ז