ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
תמונת היום: ליאון, צרפת

תמונת היום: הראשון לציון והרב הראשי לירושלים הרב שלמה משה עמאר שליט"א בליאון, צרפת, עם האחים הרבנים שמואל ושלום גורביץ שלוחי כ"ק אדמו"ר זי"ע, רבנים וראשי הקהילה
מערכת שטורעם
כ' באלול תשע"ז