ב"ה יום ראשון, ג' אדר תשע"ח | 18.02.18
תמונת היום: ליאון, צרפת

תמונת היום: הראשון לציון והרב הראשי לירושלים הרב שלמה משה עמאר שליט"א בליאון, צרפת, עם האחים הרבנים שמואל ושלום גורביץ שלוחי כ"ק אדמו"ר זי"ע, רבנים וראשי הקהילה
מערכת שטורעם
כ' באלול תשע"ז