ב"ה יום חמישי, ז' מנחם-אב תשע"ח | 19.07.18
פרשיה מרתקת מתקופת הסתלקות הרבנית ע"ה

בספר החדש: "הרב אשכנזי", נחשפת פרשייה מרתקת מתקופת הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע ● אתר חב"ד 'שטורעם' מתכבד לחשוף את הדברים בליווי מסמך מעניין, בפרסום ראשון מתוך הספר ● לסיפור המלא>>>
מערכת שטורעם
בספר החדש: "הרב אשכנזי", נחשפת פרשייה מרתקת מתקופת הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע. שטורעם מתכבד לחשוף את הדברים בפרסום ראשון מתוך הספר, בליווי מסמך מעניין, הנדפס בספר:

הרב אשכנזי נסע כדי לנחם את הרבי. במוצאי שבת השבעה, נכח הרבי בהבדלה ב-770, ולאחר-מכן ישב על כיסא נמוך. החסידים חלפו על פניו הקדושות וניחמו, והרבי הביט בהם נוגות. הרה"ח ר' יוסף יצחק גורביץ' שח בהקשר זה לרב אשכנזי מעשה כאוב, שממחיש את קשרם של החסידים עם הרבי:

"ניצבתי עם אביכם על ספסל והבטנו על הרבי בעת הניחומים. לפתע, תבע מאיתנו המזכיר הרב יהודה לייב גרונר לרדת מהספסל, באמרו: "הייתם רוצים שיראו אתכם במצב כזה?!"אביכם נותר על עומדו ואמר לי: "את הרבי יש לראות בכל מצב".

סיפור זה מבטא את המצב הנורא ששרר לאחר כ"ב שבט, בו נאלצו החסידים לחזות בכאבו של הרבי. האווירה החריפה במוצאי שבת פרשת תרומה עם אמירת השיחה בדבר "בואו ונחשב חשבונו של עולם". רבני חב"ד התכנסו בה' אדר בכפר-חב"ד וגיבשו פעולות לעידודם של החסידים, כאשר בד בבד, כתבו אל הרבי פסק-דין על בלנק של בית דין רבני אנ"ש:

אל כ"ק אדמו"ר שליט"א. אנו החתומים מטה, בסיום אסיפת רבני חב"ד שיחיו, שהתקיימה היום, לאחרי התבוננות דמצב בית ישראל בכלל ועדת החסידים בפרט, ובמיוחד המקושרים לכ"ק אדמו"ר שליט"א. החלטנו להוציא פסק-דין דלהלן.

שעל כ"ק אדמו"ר שליט"א להמשיך להנהיג את כל ענייני החסידות והחסידים בגשמיות ורוחניות והפצת המעיינות והתורה והיהדות בכל העולם כולו, באריכות ימים ושנים טובות בבריאות נכונה בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים ובשמחה וטוב לבב, נר למאור מוסיף והולך ואור עד יבוא ינון, ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו.

ועל זה באנו על החתום, יום שנכפל בו כי טוב לסדר ואתה תצווה, ה' לחודש שמרבים בו בשמחה.

לאחר הסתלקותה של הרבנית, חדל הרבי להתוועד בימי חול, ונוהג זה התבטא לראשונה בחג הפורים תשמ"ח. הרב אשכנזי ויתר רבני חב"ד ניסו למנוע זאת, וכתבו אל הרבי:

אנו החתומים מטה החלטנו להעיז לפנות בבקשת תחנונים לכ"ק אדמו"ר שליט"א, להתוועד ביום זה וברוב עם הדרת מלך, כנהוג על-ידי נשיאי חב"ד מדורי דורות, ומבקשים אנו מאוד לשמח את כולנו ביום אשר נהפך וכו', ומצווה דרבים שאני, ולקיים את ימי הפורים, ומכאן תושפע שמחה אמיתית לכל השנה עד יבוא ינון נאו.

פנייה זו מתחברת לסיפור ששח הרב אשכנזי באותם ימים, באוזני אנ"ש שהתכנסו בכ"ה אדר בכפר-חב"ד, על-פי החלטתם של הרבנים באסיפתם האמורה. הרב אשכנזי סיפר, כי בכ"ז שבט, ניחם הרה"ח ר' בנימין ויליגער ע"ה, ממוסדות צאנז-קלויזנבורג, את הרבי, והרבי התעניין אצלו אודות מצב בריאותו של כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג.

לשאלתו של הרבי, האם האדמו"ר אומר תורה, השיב הרב ויליגער: "לעיתים נדירות בלבד". הגיב הרבי, כי על חסידיו של האדמו"ר לתבוע ממנו שיאמר תורה. ענה הרב ויליגער, כי האדמו"ר מקלויזנבורג זקוק לכוח לשם כך, והשיב הרבי: "חסידים מעניקים כוח!"

הרב אשכנזי סיים ואמר: "הדברים הינם הוראה עבורנו, שבכוחן של התאספותנו, תפילותינו ובקשותינו, לפעול בעניינים הנוגעים לפנימיות נפשנו בימים אלה, והכול יודעים אודותם, עד שאין צורך לבארם".

יצוין אף לסיפורו של הרב אשכנזי, על כך שלאחר הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חנה נ"ע, לא חפץ הרבי להתוועד בי"ט כסלו, והמשפיע הרה"ח ר' שמואל לוויטין נכנס אל הרבי ואמר: "הלוא יאמרו כי י"ט כסלו אינו יום טוב!" דבריו פעלו והרבי ירד להתוועדות.

אולם, הפעם, לא התוועד הרבי בחג הפורים, וזאת כחלק מהפסקת ההתוועדויות בימי החול.

כ' באלול תשע"ז