ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
ספר חדש מעיר הסנהדרין - טבריה

השבוע ירד ממכבש הדפוס ספר חדש "שערי תורה" - ספר חידושי תורה שיצא לאור ע"י ישיבת תות"ל עיה"ק טבריא ת"ו ● המיוחדות בספר זה שבנוסף לעשרות פלפולים והערות מתלמידי הישיבה בנגלה ובחסידות הנה ספר זה הוא הבימה תורנית המרכזית בטבריה והמחוז ● לסיקור המלא>>>
מערכת שטורעם
השבוע ירד ממכבש הדפוס ספר חדש "שערי תורה" - ספר חידושי תורה שיצא לאור ע"י ישיבת תות"ל עיה"ק טבריא ת"ו.

המיוחדות בספר זה שבנוסף לעשרות פלפולים והערות מתלמידי הישיבה בנגלה ובחסידות הנה ספר זה הוא הבימה תורנית המרכזית בטבריה והמחוז.

ברפרוף קל בספר אתה רואה את גדולי הרבנים של האזור מעטרים בחיודשיהם את הספר. גאב"ד העיר הגרא"ד אוירעבאך. הגה"צ הרב דב קוק. הרב שמחה בונים ורנר והרב קדיש ברנדסופר רבני קהילות החסידים בעיר. הרב יצחק גולדברג ר"י תות"ל מגדל-העמק. הרב י"ח רוזנבלט שליח ורב איזורי גליל תחתון. ראשי כוללים וישיבות בעיר הרב יקותיאל אוהב-ציון. הרב ברוך לבנוני. הרב אברהם אורם. הרב אביאל חדד. הרב יהושע שרבני .הרב גבריאל דהאן ועוד.

א' מחברי מערכת ההו"ל של הספר אומר "התופעה היא כיום בטבריה וא"א להתעלם מזה שישיבת חב"ד היא ממש מגדלור של תורה לא רק לציבור שצריך לקרבו לאידשקייט אלא גם לציבור התורני. לשם כותבים את חידושיהם ולשם באים לעיין בספרים ולהתבשם מאור החסידות ומשיעורים והתוועדויות.

חלק גדול מהספר הוא בנוי על הערות שמתפרסמות מדי שבוע בגליון תורני "אורייתא" היו"ל ע"י תלמידי הישיבה.

הספר הוקדש ע"י הנהלת הישיבה לזכות ידיד ותומכי הישיבה ובראשם הנגידים החסידים הרב אליהו שלוסברג שליט"א והרב יצחק משען שליט"א
כ' באלול תשע"ז