ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
היו ימים: 60 שנה לפטירת הרב ר' מרדכי דובין ע"ה

אחד מדמויות המופת של עולם העסקנות החרדי, היה הרב מרדכי דובין הי"ד, נציגה הבכיר של אגודת ישראל בממשלת לטביה, ויהודי חסידי רב זכויות ופעלים שלזכותו נרשמת נס הצלתו של כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע מברית המועצות, והעברתו לחוף מבטחים בריגא שבלטביה ● לתולדות חייו>>>
מערכת שטורעם
אחד מדמויות המופת של עולם העסקנות החרדי, היה הרב מרדכי דובין הי"ד, נציגה הבכיר של אגודת ישראל בממשלת לטביה, ויהודי חסידי רב זכויות ופעלים שלזכותו נרשמת נס הצלתו של כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע מברית המועצות, והעברתו לחוף מבטחים בריגא שבלטביה

רבי מרדכי דובין היה פעיל גדול להפצת תורה ויהדות באותם ימים, והיה עמוד התווך של הקהילות היהודיות בלטביה. מאוחר יותר כשלטביה סופחה לברית המועצות אנשי הקג"ב שמו את ידיהם עליו, ומאז עבר מסכת של יסורים קשה ואכזרית, כשבסופה הושלך לבית משוגעים מקומי, במטרה להכניע את רוחו, אך דבר לא עזר להם, והוא המשיך לנהוג עפ"י ההלכה וחסידות גם בתוככי מקום נורא זה.

רבי מרדכי דובין השיב את נשמתו המיוסרת ליוצרה בתוככי בית המשוגעים הרוסי, והשמועה הגיע לידי קומץ יהודים חסידים שנותרו במוסקבה. הללו בדרכים לא דרכים הצליחו להוציא את מיטתו מהמקום, לאחר ששיחדו בממון רב פקדים בכירים באותו בית משוגעים ולקברו בחשאי בבית העלמין היהודי במלאכווקא, עיירה הסמוכה למוסקבה.

בשנים האחרונות שוקמה מצבתו של רבי מרדכי, ועליה נחרטו סיפורי גבורת רוחו, וחלקו הארי בהצלת האדמו"ר הריי"צ מעמק הבכא.

י"ט באלול תשע"ז