ב"ה יום ראשון, ג' אדר תשע"ח | 18.02.18
השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות לרגל ח"י אלול

השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות ייחודיות לרגל ח"י אלול - יום הולדת המאורות הגדולים הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן ● לכל הפרטים>>>
מערכת שטורעם

השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות ייחודיות לרגל ח"י אלול - יום הולדת המאורות הגדולים הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן.

י"ז באלול תשע"ז