ב"ה יום רביעי, כ"ט אלול תשע"ז | 20.09.17
השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות לרגל ח"י אלול

השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות ייחודיות לרגל ח"י אלול - יום הולדת המאורות הגדולים הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן ● לכל הפרטים>>>
מערכת שטורעם

השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות ייחודיות לרגל ח"י אלול - יום הולדת המאורות הגדולים הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן.

י"ז באלול תשע"ז