ב"ה יום חמישי, ה' כסלו תשע"ח | 23.11.17
השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות לרגל ח"י אלול

השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות ייחודיות לרגל ח"י אלול - יום הולדת המאורות הגדולים הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן ● לכל הפרטים>>>
מערכת שטורעם

השבת בכפר חב"ד: סדרת התוועדויות ייחודיות לרגל ח"י אלול - יום הולדת המאורות הגדולים הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן.

י"ז באלול תשע"ז