ב"ה ערב ש"ק, ט' תמוז תשע"ח | 22.06.18
ספר התניא מאוטוואצק שהתגלגל באושוויץ
ספר התניא מאוטוואצק שהתגלגל באושוויץ צילום: שטורעם
השריד מהישיבה באוטוואצק ■ ראיון מיוחד

בערב ההיסטורי לציון 120 שנה להתייסדות ישיבת "תומכי תמימים" שנערך בכפר חב"ד זכו הנוכחים להשתתפות אחד מתלמידי התמימים שזכה ללמוד בישיבה באוטווצאק ר' ישראל משה פודולוביץ' שלמעשה הינו השריד האחרון שנותר לאויוש"ט ● בראיון מיוחד ובלעדי לאתר חב"ד 'שטורעם' סיפר הרב יוסף שמואל גערליצקי שהציג את האורח בפני אלפי המשתתפים את הרקע שלו ● מרגש ● לסיפור המלא>>>
מערכת שטורעם
הישיבה באוטוואצק שבפולין מפורסמת כבית גידול מופלא לתלמידי התמימים, מסופר כי בעת ביקורו של כ"ק מוהריי"צ נ"ע בשנת תרצ"ה התבטא "אילו יכולתי להראות לאבא את הישיבה, היתה זו מתנה גדולה".

בערב ההיסטורי לציון 120 שנה להתייסדות ישיבת "תומכי תמימים" שנערך בכפר חב"ד זכו הנוכחים להשתתפות אחד מתלמידי התמימים שזכה ללמוד בישיבה באוטווצאק ר' ישראל משה פודולוביץ' שלמעשה הינו השריד האחרון שנותר לאויוש"ט.

עם פרוץ המלחמה באלול תרצ"ט, ציוותה הנהלת הישיבה לבחורים לנסוע לביתם. ר' ישראל שהוריו התגוררו בצ'חנוב החליט לצאת לכיוון וורשה ולקבל את ברכת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שהיה בבית מוחבא עם כמה מבני משפחתו. אחרי חיפושים הוא הצליח למצוא את הבית ולהיכנס ליחידות. יצויין כי ר' ישראל אף זוכר היטב את כ"ק אדמו"ר זי"ע מביקוריו בישיבה.

במין סגירת מעגל מופלאה הציג אותו במעמד הרב יוסף שמואל גערליצקי, רב קהילת חב"ד והשליח הראשי לתל אביב, אשר אביו החסיד המופלא הרב ר' משה אליהו גערליצקי ע"ה ממונטריאל לימד את ר' ישראל באטוואצק.

בהקדמה להזמנתו סיפר הרב גערליצקי כי לפני למעלה מ- 30 שנה בעת חגיגת חג הגאולה י"ט כסליו הגיע האורח הדגול שכיום הוא מזקני תלמידי התמימים בדורנו וספר תניא בידו.

"נפגשנו והוא סיפר שלמד באוטווצאק, הוא מתחיל לחזור תניא בע"פ ולנגן את הניגון 'הנשמה יורדת" - כוחה של גירסא דינקותא"

"ר' ישראל הראה לי את ספר התניא עם חתימת אבי (של הוצאת הספרים 'שמוטקין') שלוותה אותו במשך 5 השנים שהיה באושוויץ בהם עבר שבעה מדורי גיהנם וחוויות קשות ביותר".

בראיון מיוחד לאתר חב"ד 'שטורעם' סיפר הרב גערליצקי:

כשסיפרתי לאבי מורי הרב משה אלי' ע"ה על התניא שקיבלתי מר' ישראל פודולוביץ' הוא מאוד התרגש, הגם שר' ישראל צעיר ממנו בכ-7 שנים, הוא זכר אותו היטב מלימודם המשותף בספר התניא בישיבה באטוואצק.

ברצוני לציין שבמשך שנים רבות ר' ישראל נהג להגיע מוקדם לחגיגה המרכזית של י"ט כסלו ולסייע בעצמו בהכנת האולם כמו לחלק כיבוד לקהל הרב. כשהוא מפטיר לכיווני "דאס איז דאך אונזער יו"ט".. (זהו הרי החג שלנו).

יש לציין שהוא אף נסע לחצרות קודשינו לימים הנוראים באחד משנות הממ'ס.

גם היום לאויש"ט ר' ישראל לא מוותר על קביעויות הלימוד שלו. אנו בקשר קבוע ומאחלים לו אריכות ימים ושנים טובות ויזכה לראות פני משיח!

י"ז באלול תשע"ז