ב"ה יום חמישי, ה' כסלו תשע"ח | 23.11.17
צילום: יוסי קורניק
אנטוורפן: גאב"ד פאריז וזקן החסידים נפגשו

הבוקר לאחר תפילת שחרית: רבה של פריז הרב מרדכי רוטנברג עם זקן חסידי חב"ד באנטורפן החסיד הרב נחום יעקובוביץ ● בשיחה חסידית לאחר אמירת לחיים לרגל היארציט של הרה"ג ר' חיים יעקב רוטנברג זצ"ל ● לתמונות נוספות>>>
מערכת שטורעם
ז' באלול תשע"ז