ב"ה יום ראשון, י" מנחם-אב תשע"ח | 22.07.18
כ' אב: הבית ברחוב פרזידנט ייפתח לתפילות

לכבוד שבת כ' מנחם-אב - ההילולא של כ"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל יפתח ביתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע ברחוב פרזידנט 1304 במיוחד עבור התפילות ● לפירוט זמני התפילות>>>
מערכת שטורעם
לכבוד שבת כ' מנחם-אב ה'תשע"ז ביתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע  ברחוב פרזידנט 1304 President st יהיה פתוח לתפילות.

ליל שבת קודש:
* 8:40 קבלת שבת

יום שבת קודש:
* 10:00 בבוקר שחרית
* 7:40 בערב מנחה

L'Kovod Chos Av

1304 President

* Kabolas Shabbos 8:40pm

* Shachris 10:00am
* Mincha 7:40pm


י"ט במנחם-אב תשע"ז