ב"ה יום חמישי, ז' אדר תשע"ח | 22.02.18
צילום: ארכיון שטורעם
מיוחד ■ התמונה שצולמה בחורף תשל"ט באלמא אטא

בחורף תשל"ט הגיע בדרך לא דרך לכ"ק אדמו"ר זי"ע תמונת הציון הקדוש של אביו כ"ק הרה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל ● הרבי כמנהגו פעמים רבות לציין בגב התמונה את המקום והתאריך ציין בגוכתי"ק "אלמא אטא חורף תשל?ט" ● לצילומים בגודל מלא>>>
מערכת שטורעם
י"ח במנחם-אב תשע"ז