ב"ה יום חמישי, ז' מנחם-אב תשע"ח | 19.07.18
פקודת יום: מדור חדש בגיליון 'התקשרות'

"פקודת יום" – זהו שמו של המדור החדש שהחל להופיע באחרונה בגיליון התורני 'התקשרות' ● במדור, מתפרסם בכל שבוע קטע מיוחד מדברי קודשו של כ"ק אדמו"ר זי"ע הנוגעים למעשה בפועל בחיי היום-יום של חסיד. והשבוע: לנצל כל רגע ●
מערכת שטורעם
כחלק מההתפתחות האגף ההוצאה לאור של צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש, באחרונה החל להופיע מדור חדש ומאיר בגיליון 'התקשרות': "פקודת יום".

במסגרת המדור, המופיע בעמוד האחורי של 'התקשרות', מתפרסם בכל שבוע קטע מיוחד מדברי קודשו של הרבי בעניינים הנוגעים לחיי החסידים, מעשה בפועל.

השבוע, בגיליון פרשת ואתחנן, מתפרסם קטע תחת הכותרת "לנצל כל רגע":

"בהנוגע לפעולה עם הזולת לקרבו לאבינו שבשמים, לתורתו ולמצוותיו: הלוואי שהיה כל אחד מאיתנו מנצל כל זמנו הפנוי מלימוד שיעורים הקבועים, לעבודה קדושה האמורה, שאז היו עושים גדולות ונפלאות, ואין זה מבטל מעשיית מצווה אלא אדרבה פסק המשנה מצווה גוררת מצווה". (אגרות קודש כרך חי, עמ' קכא)

'התקשרות', הגיליון התורני השבועי של ליובאוויטש, מופץ בכל שבוע בבתי הכנסת של חב"ד בארץ ובבתי חב"ד. בגיליון: שיחת קודש, מדור גאולה ומשיח, זמנים, ניצוצי רבי, ועוד.

מאגף ההוצאה לאור נמסר כי בקרוב יהיו התפתחויות נוספות.
י"ג במנחם-אב תשע"ז