ב"ה ערב ש"ק, ח' מנחם-אב תשע"ח | 20.07.18
הקובץ החדש מבית 'ועד תלמידי התמימים'
הקובץ החדש מבית 'ועד תלמידי התמימים' צילום: שטורעם
ילקוט מתורת רבי לוי יצחק ■ להורדה

קונטרס מיוחד מתורת רבי לוי יצחק מלוקט מהספר החדש "ילקוט לוי יצחק" יוצא לאור ע"י 'וועד תלמידי התמימים העולמי' ● דבר ברור הוא - אומרים ב'ועד' שהלימוד בתורת בעל ההילולא יגרום נח"ר רב לבנו כ"ק רבינו נשיאנו ● לסיקור ולהורדת הקובץ>>>
מערכת שטורעם
"ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' - ללמוד בההתוועדות מתורתו".

כך הלשון המופיע במענה בכתי"ק של כ"ק אדמו"ר זי"ע שנכתב במוצאי ט' באב התשד"מ.

מעניין לציין כי התיבה "וכו'" הינה מודגשת, דהיינו ניתן לפרש  שאין כביכול עוד תיבות עד כמה נוגע לרבי הלימוד.

הרבי כביכול מביע רצון פנימי שילמדו מתורת אביו זצ"ל, פשוט שבימים אלו הסמוכים ל-כ' מנחם אב, יתוועדו וילמדו.

לקראת כ' מנחם-אב הכינו 'וועד תלמידי התמימים העולמי' קונטרס מיוחד, המלוקט מהספר החדש מהסדרה המופלאה "ילקוט לוי יצחק" על התורה פרשיות שמות-יתרו.


יצויין כי הקביעות בשנה זו שבה כ' אב חל ביום השבת הוא כבשנת תשד"מ ובקונטרס מצורף צילום כתב היד הנ"ל.

דבר ברור הוא שהלימוד בתורת בעל ההילולא יגרום נח"ר רב לבנו כ"ק רבינו נשיאנו.


ללימוד בקונטרס לחצו כאן!

י"ב במנחם-אב תשע"ז