ב"ה ערב ש"ק, ח' מנחם-אב תשע"ח | 20.07.18
מימין המענה בכתי"ק
מימין המענה בכתי"ק צילום: ארכיון שטורעם
השלוחים טענו "למה נגרע"? ● מה ענה הרבי?

בתשעה באב תשל"ו כ"ק אדמו"ר זי"ע חילק דולרים בפתאומיות הבחורים שהיו במבצעים באותה שעה (ע"ד "מיהו יהודי") טענו למה נגרע ● הרבי ענה מענה מיוחד בכתי"ק ● לצילום המענה>>>
מערכת שטורעם
בתשעה באב תשל"ו כ"ק אדמו"ר זי"ע חילק דולרים בפתאומיות. הבחורים שהיו במבצעים באותה שעה (ע"ד "מיהו יהודי") טענו "למה נגרע". הרבי ענה להם מענה מיוחד בכתי"ק:

להשלוחים שליט"א שטענו למה נגרע (בקשר להשקל דת"ב וכו'):
א) הנ"ל הוא ע"ד מחז"ל (יומא פ"ז מ"ב): הרואה כו' אינו רואה כו'.
ב) אדרבה בהשליחות כפליים - שני שקלים.


המשנה במסכת יומא הנזכרת במכתב:

"הרואה כוהן גדול כשהוא קורא, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים; הרואה פר ושעיר הנשרפים, אינו רואה כוהן גדול כשהוא קורא: לא מפני שאינו רשאי; אלא שהייתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהם הייתה כאחת".


ט' במנחם-אב תשע"ז