ב"ה יום שני, ה' תמוז תשע"ח | 18.06.18
ירחי כלה אשתקד
ירחי כלה אשתקד צילום: שטורעם
מושב היסטורי ב"ירחי כלה": תורת הדור השביעי

מושב מיוחד והיסטורי – "תורת הדור השביעי" ואתגרי הדור השביעי ● המושב יעסוק לראשונה בייחודיות של תורת כ"ק אדמו"ר זי"ע ● מעמד ה"ירחי כלה" בהשתתפות גדולי התורה והחסידות מהמעמדים החביבים והיקרים לרבי ● ראשי הישיבה וחברי ההנהלה קוראים לציבור הרחב, להקדיש מחופשת הקיץ את יום זה כיום שכולו תורה ולהשתתף במעמד זה ● לכל הפרטים הכנסו
מערכת שטורעם
בעוד שלושה שבועות בדיוק, ביום שני חמשה עשר במנחם-אב, ימים ספורים לפני יום ההילולא השבעים ושלוש של כ"ק הגה"ק המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל, יתקיים בע"ה בכפר חב"ד יום הלימוד והעיון השנתי השביעי של מעמד "ירחי כלה" הארצי, והיום נודע כי במרכז המעמד הגדול יתקיים מושב מיוחד והיסטורי – "תורת הדור השביעי".

כפי שכבר פורסם, עקב כך שמעמד זה מאורגן זו השנה השביעית ברציפות, יהיה זה מעמד מיוחד אשר יעמוד בסימן "כל השביעין חביבין" – תורת הדור השביעי, ואתגרי הדור השביעי.

לראשונה יעסוק המעמד בחסידות חב"ד פנימה, ומושבים מיוחדים יעסקו בנושא זה של הייחודיות והחידוש של תורת הדור השביעי, וכן של האתגרים המיוחדים העומדים על סדר היום של בני הדור השביעי.

המושב המיוחד "תורת הדור השביעי" יהיה מושב היסטורי, בו יעסקו לראשונה בייחודיות של תורת כ"ק אדמו"ר זי"ע. במושב זה יהיו ששה חלקים, אשר יעסקו בתורת הרבי בתחומים הבאים: תורת מנחם התוועדויות; ליקוטי שיחות; מאמרי הרבי; אגרות הקודש; ביאורי הרבי לפירוש רש"י; ורשימות הקודש. בנושאים אלו ישאו דברים תלמידי חכמים מופלגים, העוסקים כל ימיהם בתורת הרבי, אשר יעמדו על ההיבטים המיוחדים בתחומים אלו בתורת הרבי.

לצד זאת ייערכו המושבים הקבועים העוסקים בעיונים בנגלה ובחסידות, וכן בתורתו של בעל ההילולא, הגאון המקובל רבי לוי יצחק זצ"ל. תוכנית מפורטת של המעמד הגדול תתפרסם בע"ה בקרוב.

המעמד הגדול מאורגן זו השנה השביעית ברציפות על ידי ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית באה"ק, והוא יתקיים בע"ה בהיכל הישיבה הגדולה בכפר חב"ד, בהשתתפותם של ראשי הישיבה, רבנים וראשי ישיבות חב"ד, וגדולי התורה והחסידות, אשר ישתתפו בע"ה במעמד הגדול.

מעמד זה שייערך בס"ד השנה בפעם השביעית, כבר קנה לו מקום של כבוד בקרב אנ"ש חסידי חב"ד באה"ק כמעמד תורני-חסידי רב רושם. מעמדים אלו נערכו בשנים האחרונות ברוב פאר והדר, בהשתתפותם הפעילה של למעלה מאלף מאנ"ש חסידי חב"ד, רבנים היושבים על מדין, אברכים תלמידי חכמים צורבא מדרבנן לצד בעלי בתים הקובעים עתים לתורה, מקורבים רבים וכן רבים מתלמידי התמימים.

כזכור, מעמד ה"ירחי כלה" הוא מהמעמדים שהיו חביבים ויקרים במיוחד לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, אשר כדברי הרבי בעניין לרב אברהם הרשברג, רבה הראשי של מקסיקו על השתתפותו ב"ירחי כלה" תשד"מ,"הנני מחבב מאוד את העניין בכללות והרי זה מכבדו, (בחייו ו)גם לאחר מותו ועל-ידי תורה הוא כבוד הכי גדול".

ראשי הישיבה וחברי ההנהלה קוראים לציבור הרחב, בעלי בתים ותופסי תורה כאחד, וכן אל בוגרי הישיבה ברחבי הארץ, להקדיש את מחופשת הקיץ את יום זה כיום שכולו תורה ולהשתתף במעמד זה, אשר מעמד זה הווה בשנים שעברו הזדמנות פז עבור כל אחד לשוב ולהתבשם מניחוח הישיבה הקדושה, בהאזנה לשיעורי תורה מפי טובי מגידי השיעורים והרבנים בנושאים המגוונים שנבחרו, ולטעום את טעמה של "תומכי תמימים", ובד בבד להתעשר במלוא חופניים של תוכן עיוני מעמיק ומרתק, לכבודו של בעל ההילולא, ולנחת רוח לבנו, הרבי נשיא דורנו.

כ"ג בתמוז תשע"ז