ב"ה יום שני, ז' סיון תשע"ח | 21.05.18
בחצרות בית ה'
בחצרות בית ה' צילום: שטורעם
ביתר: מצטייני 'מבצע תורה' זכו לשבוע מלא וגדוש

קבוצת המצטיינים מהישיבה בביתר זכו לשבוע מלא וגדוש ● נכנסו לביקורים בספריית ובדירת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ובביתו וחדרו של כ"ק אדמו"ר זי"ע ● השתתפו בשיעורים והתוועדויות עם טובי המשפיעים ● לפרטים ולתמונות הכנסו לכתבה המלאה
מערכת שטורעם

שבוע מלא וגדוש בתפילה, לימוד והתוועדויות בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר – בית חיינו 770 והאהל הק' – היו מנת חלקם של 19 תלמידי ישיבת "תומכי תמימים" ביתר עילית, שהצטיינו במבצע "בחצרות בית ה'" שהתקיים ע"י התלמידים השלוחים כהכנה לקראת יום הגדול והקדוש יום ההילולא ג' תמוז.

קבוצת המצטיינים, שלוותה בששת התלמידים השלוחים, המריאה במוצאי שבת קודש פ' קרח לעבר בית חיינו, כשבדרכה עצרה לחניית ביניים במוסקבה, להתוועדות חסידית כהכנה לקראת הכניסה אל הרבי, עם שליח הרבי ורה"ר של מדינת רוסיה הרב בערל לאזאר.

במהלך ימי השבוע זכו קבוצת התלמידים להשתטח באהל הק', ללמוד בבית חיינו נגלה וחסידות, לבקר בספריית אגודת חסידי חב"ד ובדירת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ולהתפלל בביתו ובחדרו הק' של כ"ק אדמו"ר.

כמו כן ביקרו התלמידים בחדר השידורים המיתולוגי WLCC ובמשרדי חברת המדיה החב"דית JEM וצפו במראות קודש בפרסום ראשון.

במהלך השבוע השתתפו תלמידי התמימים בשיעורים בתורת רבינו ובהתוועדויות עם שלוחי כ"ק אדמו"ר והמשפיעים:

הרב נחמיה וילהלם, שליח כ"ק אדמו"ר בבנגקוק, תאילנד; הרב מנחם מענדל לוין, משפיע בישיבת "תומכי תמימים" המרכזית לוד; הרב מנחם מענדל הכהן רוט, משפיע בישיבה; הרב מרדכי מישולבין, ראש הישיבה; הרב אברהם הולצברג, שליח כ"ק אדמו"ר בג'ורג' טאון; הרב יוסף יצחק כצמן, חבר הנהלת צא"ח בניו-יורק והת' השליח לוי לסקר.

בשבת קודש שהו התלמידים בסמיכות לאהל הק', התפללו והעמיקו בלימוד תורת רבינו והתוועדו עם השלוחים והמשפיעים: הרב משה ששונקין, שליח כ"ק אדמו"ר במטולה; הרב אלי' וולף, משפיע בקהילת אנ"ש בכפר חב"ד והרב נחום גולדשמיד, שליח כ"ק אדמו"ר בנתניה.

שבוע הימים בהם שהו תלמידי התמימים בחצרות קדשנו, ההתוועדויות, הלימודים והתפילות בבית חיינו ובאהל הק' נחקקו בליבו של כל א' מן התלמידים שהתחזקו בקבלת החלטות טובות בחיזוק אור וחום ההתקשרות לרבינו בלימוד תורתו והליכה באורחותיו, מתוך ציפייה להתראות עם רבינו בקרוב ממש, והוא יגאלנו.

תודות לר' לוי פיקרסקי וזוגתו, על האירוח בספ"י בשכונת קראון-הייטס; הרב גדליה ור' לוי שם טוב על האירוח בספ"י בשבת-קודש על-יד האהל הק'; הת' יענקי בק על הסיוע הטכני; ר' יצחק ביטון ובית הכנסת 'בית מזל'; המשפחות המארחות: בוארון, הולצברג, סברדלוב, פינסון.

הרב שלום דובער לוין ור' שניאור זלמן לוין על הסיור בספריית אגו"ח ובדירת כ"ק אדמו"ר הריי"צ; הרב יוסף ברוך הכהן פרידמן והרב מענדל קרינסקי על התפילה בביתו הק' של כ"ק אדמו"ר; הרב חיים ברוך הלברשטאם והת' מנחם מענדל אייזנבך על הסיור בחדר השידורים wlcc; הת' דובער קרץ על הסיור במשרדי jem.

תודה מיוחדת לת' מנחם מענדל קולין, על המסירות יוצאת הדופן להצלחת הקבוצה.

כ' בתמוז תשע"ז