ב"ה יום שני, ח' אייר תשע"ח | 23.04.18
הדרן על ההצלחה
הדרן על ההצלחה צילום: שטורעם
דרזדן, גרמניה: ישיבת קיץ לבני השלוחים באירופה

הדרן על ההצלחה ● ישיבת קיץ לבני השלוחים בתנאי אש"ל מעולים ● שיתוף פעולה ייחודי בין הנהלת הישיבה באנטוורפן לשליח בדרזן שבגרמניה ● חוויה של חיות מחודשת בלימוד ובהתקשרות לכ"ק אדמו"ר זי"ע ● לכל הפרטים ולהרשמה
מערכת שטורעם
'ישיבת קיץ – צעירי השלוחים', פותחת את שעריה זו הפעם השנייה עבור ילדי השלוחים דוברי עברית מרחבי אירופה ומביאה עמה בשורה של ממש.

מיוסד על הוראתו הקדושה של הרבי, שאת ימי 'בין-הזמנים' יש לנצל לתוספת חיות בענייני תורה ויראת-שמים, כמוכח שדווקא באווירה המיוחדת של 'ישיבת קיץ' מתווספת חיות מחודשת בלימוד ובהתקשרות אל נשיא הדור כ"ק אדמו"ר זי"ע, עלתה אשתקד היוזמה לעריכת תוכנית שתיועד לילדי השלוחים דוברי העברית מרחבי אירופה.

בשיתוף הנהלת ישיבת 'תומכי תמימים' באנטוורפן, בראשות הרב שבתאי סלבטיצקי והרב מנחם מענדל טברדוביץ ובעזרתו של הרב שניאור זלמן הבלין השליח בדרזדן שבגרמניה זוכים התלמידים לתנאי אש"ל מעולים בקמפוס מפואר.

השנה עורכים 'הדרן' על ההצלחה במתכונת של אשתקד באופן של מעלים בקודש

טובי הבחורים ששימשו השנה כ'תלמידים השלוחים' בישיבות בארץ הקודש ישמשו כמדריכים בישיבת קיץ. לאתר חב"ד 'שטורעם' נודע כי ההרשמה מתקיימת עד יום ראשון כ"ב תמוז.

לפרטים - אימייל: yktzeireihashluchimeu@gmail.com נייד: 13477704724+.

י"ט בתמוז תשע"ז