ב"ה יום רביעי, ט' סיון תשע"ח | 23.05.18
המשיח הקטן ■ בלוג שליחות

יכול להיות שאני המשיח? אני לא צוחק, באמת מנסה להבין, הפסוק הכי מפורסם על משיח בתורה הוא 'דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל' ● השליח בבאזל שבשוויץ הרב זלמן וישצקי מגיש את הבלוג השבועי מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לבלוג המלא >>>
השליח הרב זלמן וישצקי, שווייץ
יכול להיות שאני המשיח? אני לא צוחק, באמת מנסה להבין, הפסוק הכי מפורסם על משיח בתורה הוא 'דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל' שאמר בלעם בנבואתו בפרשת השבוע, בה דיבר על אחרית הימים. חכמינו ובראשם הרמב"ם למדו שבלעם ניבא בזאת על מלך המשיח, עליו נאמר 'דרך כוכב מיעקב' והוא זה שעתיד לבוא ולגאול את העם. אבל רבי ישמעאל בתלמוד ירושלמי למד מהפסוק הזה בדיוק שכולנו כוכבים. לדעתו על כל אחד מבני יעקב נאמר 'דרך כוכב'.

לא רק רבי ישמעאל, גם אנו אומרים זאת על עצמנו: בהרבה סידורים יש תפילה מיוחדת בעת פתיחת ארון הקודש בחגים. זוהי תפילה מרגשת בה כל אדם מתפלל על עצמו ועל בני ביתו "וזכני לעשות רצונך בלבב שלם.. ותן חלקנו בתורתך, וזכנו שתשרה שכינתך בתוכנו" ואז בהפתעה מוחלטת מבקשים אנחנו כך "ויתקיים בנו מקרא שכתוב: "ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'". אבל רגע, הפסוק הזה 'ונחה עליו רוח ה'" הוא מנבואתו של ישעיהו הנביא, בה הגדיר ישעיהו הנביא את אישיותו של המשיח - תהיה עליו רוח ה' שתכלול עצה וגבורה וכו'. אז מה פתאום אנחנו מבקשים כל אחד לעצמו, על עצמו את הנבואה של ישעיהו על מלך המשיח? רגע, אז יכול להיות שאני המשיח?

התשובה היא: כן. כלומר, במידה מסויימת כן.

אבל לפני שאתם מתלהבים או נכנסים ללחץ, אבקש להביא ציטוט נפלא, חד ומיוחד, מתאים בדיוק למי שאמרו, הרבי מקוצק: כשהייתי צעיר רציתי לשנות את העולם כולו. כשבגרתי גיליתי שקשה לשנות את העולם, אז ניסיתי לשנות את העם שלי. כשראיתי שאיני יכול לשנות את העם ניסיתי לשנות לפחות את העיר שלי. גם את זה לא הצלחתי והחלטתי להתרכז בשינוי המשפחה שלי.

היום, כשאני כבר זקן, אני מבין כי הדבר היחיד שאני יכול לשנות זה את עצמי. ולפתע אני מבין כי אם לפני הרבה זמן הייתי משנה את עצמי, זה היה משפיע על משפחתי, היה נוצר שינוי בעיר שלי ובעם שלי, ואז באמת הייתי משנה את העולם".

ובכן, הבעש"ט אמר שבכל יהודי יש משיח קטן. בכל נשמה יש ניצוץ מנשמתו של משיח, כפי שנאמר במסכת שבת על הפסוק מתהילים 'אל תגעו במשיחי' אמרו חז"ל "אל תגעו במשיחי - אלו תינוקות של בית רבן." המשמעות המעשית של המשיח הזה שבתוכנו היא מאוד פשוטה: לפני שאנחנו באים לתקן את העולם כולו, עלינו לתקן את עצמנו, או יותר נכון, כפי שאמר הקוצקער, הדרך לשנות את העולם עוברת דרך שינוי אישי פנימי.

תהיה המשיח של עצמך, ובכך תזרז את ביאתו של המשיח לעולם כולו.

ואם תגיד, קשה לי, איני יכול, זכור שרבי ישמעאל קבע שעליך נאמר 'דרך כוכב מיעקב'.

שבת שלום,
הרב זלמן וישצקי
י"ג בתמוז תשע"ז