ב"ה יום שני, ח' אייר תשע"ח | 23.04.18
תלמידי התמימים בצילום משותף בחזית 770
תלמידי התמימים בצילום משותף בחזית 770 צילום: שטורעם.נט
רגעים ממסע מרומם מאנטוורפן לחצרות קדשנו

תלמידי הכיתה הגבוהה בישיבה, שיעור ג', חזרו מביקור מרומם בארבע אמותיו הקדושים של כ"ק אדמו"ר זי"ע, ביום ההילולא ג' תמוז וכן בשבת שלאחריה בסמיכות ל'אוהל' הקדוש ● ליומן מפורט מהמסע המרגש ולתמונות
מערכת שטורעם

זר כי ייקלע להיכל ישיבת 'תומכי תמימים' באנטווערפן, לבטח יבחין באווירה חסידית מיוחדת ולימוד ביתר חיות ושמחה אצל התמימים. זה קורה יממה לאחר שתלמידי הכיתה הגבוהה בישיבה, שיעור ג', חזרו מביקור מרומם בארבע אמותיו הקדושים של כ"ק אדמו"ר זי"ע, ביום ההילולא ג' תמוז וכן בשבת שלאחריה בסמיכות ל'אוהל' הקדוש.

בשעות הבוקר של יום חמישי שעבר חגגו התמימים את תחילת הנחת תפילין של הת' שניאור זלמן בנו של ראש הישיבה הרב מנחם מענדל טברדוביץ, בהתוועדות חסידית פעילה ב'זאל הקטן' שבבית חיינו, בהמשך לתפילה נרגשת בחדרו הק' של הרבי.

לאחר מכן יצאו התלמידים לביקור בספריית אגו"ח הסמוכה, שם נחשפו התמימים לכתבי יד קודש מכל הרביים. הסיור הודרך על-ידי הרב מענדל לוין, בנו של הספרן הראשי הרב שלום דובער לוין.

בערב התוועד עם התמימים המשפיע הרב שלמה זרחי, מנהל רוחני בישיבה המרכזית ב-770, אשר דרש מהתמימים להיות חסידים אמיתיים, לדעת את השיחות קודש של הרבי הריי"צ, וכמובן לחיות עם תורתו של הרבי. "לא ימוש מתוך האוהל", הדגיש הרב זרחי. "להיות קשורים בכל עת גם אם בגשמיות נמצאים בריחוק מקום", הוסיף.

בין היתר תיאר הרב זרחי את אופן אמירת השיחות על ידי הרבי בשנות הנשיאות הראשונות. בין השאר גולל סיפור שהתרחש עם השליח לניו-ג'רזי הרב משה הרסון. "היה זה בשנות היו"ד, כשבאחד הימים בא אביו של הרב הרסון, לאחר פטירתו, אל בנו בחלום, והודיע לו כי הרבי אומר שיחה בחדרו הקדוש. הרב הרסון התעורר בבהלה ושם פעמיו לסעוון סעוונטי. עם בואו לבית-חיינו נוכח לראות כי אכן כך הדבר, הרבי השמיע שיחת קודש".

במהלך היום התכנסו התמימים סביב החסיד הרב יצחק מאיר גורארי', משפיע בישיבת תות"ל במונטריאל שביאר את תפקידו של רבי לתת לחסיד אמונה אהבה ויראה ובכמות שיש לחסיד את עניינים אלו, נמדדת התקשרותו לרבי.

למחרת, ניצלו התמימים את הזמן הארוך לפני כניסת השבת, לפעילות 'מבצע תפילין' בחוצות העיר ניו-יורק, וזיכו יהודים רבים בהנחת תפילין, בהתאם להוראתו הקדושה של הרבי.

לקראת שבת קודש נסעו התמימים לשהות בד' אמותיו הקדושים של הרבי. בליל שבת האזינו לשיעור חסידות מרתק מפי הרב דוד פלדמן, מראשי ה'חוזרים', שמסר בצורה מרתקת מאמר על 'גפן ממצרים תסיע', שמוסבר בענין כי דוקא הנסיעה והטלטול גורם להשבחת הגפן וכך התמימים דוקא הנסיעה לרבי גורם לחיזוק אור וחום ההתקשרות לאילנא דחיי.

במהלך סעודת ליל שבת התוועדו משתתפי המסע עם השליח הרב מרדכי גלזמן, שסיפר על חוויות אישיות מהרבי ודרש מהתמימים להתחזק בתקנותיו הקדושות, לימוד חת"ת ורמב"ם.

בצפרא דשבתא שמעו התמימים מאת הרב אפרים דמיחובסקי, מראשי ישיבת תו"ת המרכזית בכפר חב"ד, שיעור חסידות עיוני במאמר דא"ח מלקוטי תורה בעניין נחש הנחושת הצורך להאריך בתפילה בפרט בזמננו זה שהחושך יכסה ארץ נדרשת ביתר שאת עבודת התפילה.

אחר התפילה התוועדו התלמידים עם הרב דמיחובסקי, כשהוא מעלה זכרונות מתקופת היותו 'חוזר' אצל הרבי. המשפיע הביע דרישה מהתמימים להיות יותר מונחים בתורת רבינו.

ומחיל אל חיל, הרב יוסף יצחק קלמנסון ראש ישיבת תו"ת בניו הייבן, מסר אחר הצהריים שיעור מעמיק בעניין מגילה נקראת והראה לתמימים כיצד שיחה של הרבי בעיון מאירה אור חדש על כל הסוגיא.

ימי המסע באו לסיומם עם צאת השבת בסעודת מלווה מלכה חסידית ומפוארת. למחרת, לפנות בוקר, התמימים השכימו ללימוד חסידות בכובד ראש, תפילה, כתיבת פ"נ וכניסה משותפת ל'יחידות' אצל כ"ק אדמו"ר זי"ע באוהל הקדוש.

כך, בהתרוממות ובקבלת החלטת טובות, חלפה השבת הגדושה, לאחר יום ההילולא, בסמיכות לציונו הקדוש של הרבי, כמו גם ימי המסע העמוסים, כשהרושם מותיר חותם בל יימחה על השלוחים הצעירים שחזרו עם חבילות מלאות מחצרות קדשנו אל ספסל הלימודים בישיבה.​

הצלחת הנסיעה התאפשרה הודות להשתדלותם וסיועם של הרב אבא רפסון, ר' יוסף יצחק וילימובסקי, התמימים מענדל ביר ומנחם לייבר. הנהלת הישיבה מבקשת להביע להם רגשי תודה והערכה על הכל.​

י"ב בתמוז תשע"ז