ב"ה יום שני, ח' אייר תשע"ח | 23.04.18
שער הקובץ החדש
שער הקובץ החדש
להורדה: קובץ הערות והתמימים - אנטוורפן

לרגל היום הגדול והקדוש ג' בתמוז הוציאה לאור ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש באנטווערפן - בפעם הראשונה - קובץ הערות מהודר ומפואר הנושא את השם 'פניני תורה', כיאה לקובץ הנדפס ב'עיר היהלומים' ● לדיווח המלא ולהורדת הקובץ >>>
מערכת שטורעם
לקראת יום ההילולא השתא הוציאו לאור תלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש באנטוורפן - בפעם הראשונה - קובץ הערות מפואר הנושא את השם 'פניני תורה', כיאה לקובץ הנדפס ב'עיר היהלומים'.

בקובץ, הערות וביאורים רבים במסכתות נדרים ומכות הנלמדות בישיבה, בחסידות, בענייני משיח וגאולה, ובתורת רבינו מפרי עטם של תלמידי הישיבה, השלוחים וצוות הישיבה שיחיו.

בין דפי הקובץ ניתן למצוא שיעור שנמסר בישיבה בגדר דין 'מכלל הן אתה שומע לאו' לדעת הצ"צ והנפק"מ מזה מאת ראש הישיבה הרב מנחם-מענדל טברדוביץ, פלפול עמוק בדין מצורע המשתלח חוץ לג' מחנות לדעת הרמב"ם מאת משפיע כללי בישיבה ושליח הרבי בעיר הרב שבתי סלבטיצקי, ביאור במחלוקת אדה"ז והחק יעקב בדין ירושת חמץ ואיסורי הנאה מאת הרב יוסף יודקוביץ (ר"מ בישיבה), והערה בסוגיא דברכת המזון על המן במדבר ולעת"ל מאת הרב שמואל אלעזר ניסילעוויטש (נו"נ בישיבה).

כל זאת בנוסף להערות רבות של תלמידי הישיבה שיחיו בנגלה ובחסידות.

הקובץ נערך ע"י התמים השליח שניאור זלמן בריכטא והתמים מרדכי בירנהאק.

>> להורדת הקובץ - לחצו כאן!
ו' בתמוז תשע"ז