ב"ה יום רביעי, ט' סיון תשע"ח | 23.05.18
המשבר שחווה הרב ישראל שמוטקין ונפתר עם היכנסו ל'יחידות' ■ מיוחד

במגזין 'תחיינו' הרואה אור לקראת ג' תמוז, מתפרסם ראיון רחב היקף ומיוחד במינו עם הרב ישראל שמוטקין, השליח הראשי למדינת ויסקונסין וחבר אגו"ח העולמית ● במהלך הראיון חושף הרב שמוטקין סיפורים שחווה או היה עד להם ● 'שטורעם' מתכבד לפרסם את אחד המיוחדים שבהם, בו מסופר בין היתר: איך הרבי 'סידר' לרב שמוטקין פטור מצה"ל ● מרתק >>>
מערכת שטורעם
"היה עניין פרטי שקישר אותי לרבי. מעולם לא דיברתי אודותיו, אולם חושבני שהוא יכול לעזור לאחרים, ועל-כן אשתף בו:

בתקופה שקדמה לנסיעתי לרבי, התחולל בי משבר פנימי, משהו שלא יכולתי לגבור עליו.

והנה, עם הגיעי לרבי, זה מיד השתנה. ממש כפי המובא בשיחה של הרבי הקודם ב"לקוטי דיבורים" (חלק ג', ע' 1408) על מסירות נפשו של רבי, שמביט במקום הקליפות, ובמבט זה הוא מרומם את מי שמביט עליו.

חונכתי מילדותי שלפני כניסה ל'יחידות' צריך להתכונן כדבעי, ועל-כן, למרות שבאותן שנים הסדר היה שאורחי תשרי נכנסים עם בואם, במהלך עשרת ימי תשובה (ולאחר-מכן טרם נסיעתם בחזרה); מה עוד שהייתה לי סיבה נוספת להיכנס ל'יחידות' – יום הולדתי החל בעשרת ימי תשובה (ובאותן שנים הנוהג היה שביום ההולדת נכנסים ל'יחידות'); המתנתי ולא נכנסתי עם הגיעי.

ה'יחידות' הראשונה שלי, התקיימה במהלך חודש טבת. הנוהג היה שמגישים לרבי פתק בעת הכניסה ל'יחידות'. רבים מספרים על המהירות בה הרבי קרא את הפתק שלהם. אולם, בכל ה'יחידיוות' להן אני זכיתי, זה לא היה כך.

בפתק שכתבתי באותה 'יחידות', פירטתי את כל מה שנעשה עמי. לא העלמתי אפילו כחוט השערה, כולל העניינים שטרדו אותי בעבר והשתנו מיום שהגעתי לרבי.

גם באותה 'יחידות', הרבי קרא את הפתק זמן ארוך, וענה.

אולם, לאחר זמן, הטרדות שפסקו עם הגיעי לרבי, שבו ופקדוני. בלי ספק, זה קרה מפני שנפלו ספקות במחשבתי, שמא פסקו הטרדות מסיבה כזו או אחרת, ולאו דווקא בשל העובדה כי נמצאתי אל הרבי. זה היה בבחינת "ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם", ועל כן – לדאבוני – קוים בי המשך הפסוק: "ברצונך העמדתה להררי עז, הסתרת פניך הייתי נבהל".

כאשר הטרדות לא פסקו, ולא מצאתי מנוח, חשתי כי אני מוכרח להיכנס שוב ל'יחידות' במיוחד בקשר לעניין הזה. היה זה בקיץ, ומכיוון שלא התאפשר להיכנס ל'יחידות' יותר מפעם בשנה, החלטתי לומר למזכיר שיש לי יום הולדת...

[כשנכנסתי ל'יחידות', שאל אותי הרבי האם יש לי יום הולדת, אמרתי שלא, והרבי המשיך. באותה עת לא הבנתי מדוע שאל אותי הרבי בדבר. שנים מאוחר יותר, נודע לי שכשהמזכיר הכין את רשימת הנכנסים ל'יחידות' אותה הגיש לרבי בתחילת הערב, ציין ליד שם הנכנס במדה ויש לו יום הולדת, ומכיוון שאמרתי שברצוני להיכנס בקשר עם יום הולדת, כנראה שכך כתב המזכיר.
מכיוון שהבנתי משאלת הרבי שצריך להיכנס בקשר עם יום ההולדת – לקראת יום הולדתי הבא, בראשית חודש תשרי, שאלתי את הרבי בפתקה האם עליי להיכנס ל'יחידות' בקשר עם יום הולדתי. הרבי ענה במילה אחת: "לא". (הדבר נשנה בהזדמנות נוספת, כאשר חזרתי שוב בשלהי שנת תשכ"ג ושאלתי על-דבר כניסה ל'יחידות', וגם אז כתב הרבי: "לא")].

טרם ה'יחידות' כתבתי באריכות על כל מצבי וגם על הסיבה שהביאה לכך שהטרדות שבו. הרבי התייחס לדברים אחרים שכתבתי במכתב הזה, אולם על העניין המדובר לא אמר דבר.

אבל, ראה זה פלא: מאז ה'יחידות', שוב פסק העניין כלא היה. הרבי פעל מה שפעל.

כאמור, בחודש חשון תשכ"ג, נסעתי בחזרה לארץ הקודש, משום שנסיעתי מלכתחילה התאפשרה על-ידי שתדלנות והותנתה בכך שאשוב לארץ בתום השנה.

כאשר נכנסתי ל'יחידות' השלישית, טרם נסיעתי, ביקשתי בפתקה שכתבתי את רשות הרבי לחזור ל 770. עוד לפני שהרבי קרא את הפתק, הוא פנה אליי ושאל: מה תעשה כאשר תבוא לארץ. אמרתי שאלך לישיבה, והרבי שאל: "וואס וועט זיין מיט די צבא?" [מה יהיה עם הצבא?]. עניתי שאצטרך להתייצב, והרבי אמר: "א ישיבה בחור באקומט דאך א פטור" [בחור ישיבה הרי מקבל פטור]. עניתי: "זעהן זיך פאר זיי" [להיראות לפניהם], והרבי אמר: "אבער שפעטער וועסטו גייען אין ישיבה" [אבל לאחר-מכן תלך לישיבה], ועניתי שכך אכן אעשה.

– הסדר הרגיל הוא שבחורי ישיבה מקבלים דיחוי מהצבא, ולא פטור. לאחר זמן חשבתי שהרבי רצה לשמוע ממני שאלך ללמוד בישיבה, והרי "כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ", ובכך פעל שאקבל הפטור, ואכן כשחזרתי לארץ קיבלתי מיד פטור!... –

ה'יחידות' נמשכה, הרבי ענה על השאלות שכתבתי בפתקה, ואני המתנתי במתח לתשובת הרבי על שאלתי בנוגע לחזרה ל 770 . באין ברירה, לאחר שהרבי ענה על שאלותיי ובירך, שאלתי:

"ומה בנוגע לחזור?", והרבי השיב: הרי עכשיו אתה נוסע, תנצל את מה שקיבלת כאן, וכאשר יגיע ראש חודש תמוז תכתוב למזכירות בצירוף הסכמת הראש-ישיבה בארץ, ותקבל תשובה.

==============
ההמשך המרתק, בראיון המקיף המתפרסם בגליון "תחיינו" לג' תמוז.

א' בתמוז תשע"ז