ב"ה יום שלישי, ו' תמוז תשע"ח | 19.06.18
שכר טרחה ■ בלוג שליחות

"בכל דבר שאנו נותנים למען מטרות קודש, למען התורה העם והארץ, עלינו לתת מהטוב, כמו שאמר האבא לשליח: את מה שתרצה לעצמך, תן לבני" ● השליח בבאזל שבשוויץ הרב זלמן וישצקי מגיש את הבלוג השבועי מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לבלוג המלא >>>
השליח הרב זלמן וישצקי, באזל
חברים יקרים,

"אני נוסע לפריז. אם תרצה, אקח משהו עבור בנך הלומד שם", כך אמר יהודי מויטבסק לחברו בבית הכנסת. בנו של ההוא למד מוסיקה בפריז והוא מאוד שמח על ההצעה, הדואר היהודי תמיד היה שם לעזר.

נתן הוא עשרת אלפים רובל בידו ואמר: 'קח את זה לפריז בבקשה, ותן לבני מה שאתה רוצה, והיתרה תהיה לך כשכר טרחה'.

בהגיעו לפריז, נתן הוא לסטודנט אלף רובל ולעצמו את השאר. הבחור, שקיבל מברק מאביו, ידע שאביו שלח פי עשרה ותבע את האיש לדין תורה אצל הרב.

הרב החכם אמר כך: האבא אמר לך "תן לבני מה שאתה רוצה". עכשיו, כשאנו יודעים שאתה רוצה תשעת אלפים רובל, הרי שזה בדיוק הסכום אותו עליך לתת לבן והאלף הנותרים יהיו עבורך כשכר טרחה.

"ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו" אמרה התורה בפרשת השבוע, בהתייחסה לתרומות שבני ישראל מתבקשים לתת לכהנים. ומהו החטא שיש להיזהר ממנו? אמרו חז"ל, שיש להפריש לתרומה מהטוב ומהמובחר, מהחלקים שאנו היינו רוצים לעצמנו.

הנה כך כתב הרמב"ם בהלכות איסורי מזבח: "הרוצה לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו". והרמב"ם מוסיף ומרחיב את הדברים גם לכל מה שאדם תורם ונותן "והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא-ל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב. אם בנה בית תפלה יהיה נאה מבית ישיבתו, האכיל רעב יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו, כסה ערום יכסה מן היפה שבכסותו, הקדיש דבר יקדיש מן היפה שבנכסיו".

כי לא רק בהקשר לתרומה, אלא בכל דבר שאנו נותנים למען מטרות קודש, למען התורה העם והארץ, עלינו לתת מהטוב, כמו שאמר האבא לשליח: את מה שתרצה לעצמך, תן לבני.

שבת שלום,
הרב זלמן וישצקי
כ"ט בסיון תשע"ז