ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
חלק מהתלמידים הנבחנים
חלק מהתלמידים הנבחנים צילום: שטורעם, ניו-יורק
אוהלי תורה: תלמידי המתיבתא נבחנו על מסכת שלמה

תלמידי מתיבתא 'אוהלי תורה' בקראון-הייטס למדו בעל-פה את מסכת סוכה, ונבחנו על כל המסכת בבת אחת אצל הרב גבריאל צינער. במקביל, קבוצת תלמידים נוספת נבחנה בעל פה על כל מסכת כתובות ● בסיום ה'מבצע' המוצלח זכו ה'תמימים' לתואר 'חתני תורה', כשמתן שכרה בצידה ● ואלו הם שמות הזוכים >>>
כתב שטורעם בניו-יורק
תלמידי מתיבתא 'אוהלי תורה' בשכונת 'כאן ציווה ה' את הברכה' - קראון-הייטס למדו בעל-פה את מסכת סוכה, ולאחר שנבחנו לפרקים אצל הרב אליהו טננבוים, נבחנו על כל המסכת בבת אחת אצל הרב גבריאל צינער. במקביל, קבוצת תלמידים נוספת נבחנה בעל פה על כל מסכת כתובות המכונה 'ש"ס קטן'. בסיום ה'מבצע' המוצלח זכו לתואר 'חתני תורה', כשמתן שכרה בצידה.

אלו הם שמות הנבחנים על מסכת סוכה, התמימים:

ישראל צמח באראן
ישראל צבי בארבער
מאיר שלום בליזינסקי
רפאל משה ווילהעלם
מנחם מענדל לזרוב
שלום דובער ליבעראוו
אברהם סארקין
מנחם מענדל פלטיאל
יעקב נפתלי ראטנברג
מנחם מענדל פרקש
יוסף בארענשטיין
אהרן לייב ראסקין
יוסף יצחק פוטרפאס

ואלו הם שמות הנבחנים על מסכת כתובות, התמימים:
לייבי בועז
דובי גליק
שלמה דלבקוביץ'
משה חן
ארי ליב וואונטש
יהודה ליב טלזנר
מנחם מענדל לאבקאווסקי
ניסן לפקיבקר
מנחם מענדל ניו
מנחם מענדל פלטיאל
מנחם מענדל קפלן
אייזיק ראטמאן

כ"ט בסיון תשע"ז