ב"ה יום שלישי, ו' תמוז תשע"ח | 19.06.18
קמפיין חירום להצלת אברך מאנ"ש בקראון-הייטס

אברך מאנ"ש המתגורר בקראון הייטס, אב למשפחה גדולה בלע"ה, נקלע למצב משפטי סבוך והועמד למשפט, למרות שלא עבר כל עבירה פלילית ● תוצאות המשפט עלולות להביא לכך שהאברך יישב חלילה שנתיים בכלא, היה לא תהיה, על לא עוול בכפו ● רבנים ועסקנים מ'שכונת המלך' לקחו על עצמם לטפל בהוצאות המשפט והם פונים לאנ"ש להשתתף במצוות פדיון שבויים ● לסיפור המלא >>>
מערכת שטורעם
יום הבהיר כח' סיון ה'תשע"ז

אחים יקרים,

אברך מאנ"ש המתגורר בקראון הייטס, אב למשפחה גדולה בלע"ה, נקלע למצב פלילי בעקבות העסק אותו ניהל והועמד למשפט. למרות שהיה כאן מעשה פלילי, הרי שהאברך בעצמו לא ביצע שום דבר פלילי.

תוצאות המשפט עלולות להביא לכך שהאברך ישב חלילה שנתיים בכלא, היה לא תהיה על לא עוול בכפו. בסייעתא דשמייא, השופט והתובע הסכימו לפשרה שאם האברך ישלם לצד התובע מה שהם הפסידו כספית, אז התיק נגדו יסגר.

הסכום הנחוץ $59,000 צריך להיאסף בהקדם האפשרי כדי לשלם את הסכום הנדרש מהשופט וכדי לשלם סכום מינימלי לעורך דין, שנתן הנחה גדולה.

האברך בעצמו במצב קשה כספית ואין לו שום אפשרות לשלם שום דבר מהסכום הנדרש.

אנא תרמו בעין יפה למצווה חשובה זו, מצוות פדיון שבויים וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא!

פרטי המקרה בדוקים ומאומתים במאת האחוזים!

בזכות תרומתך, האברך היקר יוכל להיות חופשי ולהמשיך לחיות עם משפחתו ולשקם את פרנסתו.

>>> לכניסה לעמוד ההתרמה המיוחד לחצו כאן!


על החתום:

הרב לוי גרליק

הרב שייע העכט - NCFJE

הרב בנציון סטאק - חברת שמחת שבת ויו"ט

ר' משה פינסאן - בית שמואל חב"ד

ר' יהושע ברוק - ארגון אל"ף

ר' יעקב בערמאן - מעסקני השכונה

ר' יוני רסקין - אהל נתן

ר' נחמן דוב וויכנין - מעסקני השכונה

כ"ח בסיון תשע"ז