ב"ה יום רביעי, ז' תמוז תשע"ח | 20.06.18
צעירי חב"ד מציג: שדרוג ופיתוח מערך דוכני התפילין הארצי

במלאות יובל שנים למבצע תפילין בישר 'צעירי אגודת חב"ד' לשלוחי הרבי בארץ הקודש על תכנית מיוחדת להרחבת ופיתוח מערך דוכני התפילין ברחבי הארץ: בתי חב"ד שיפעילו דוכנים יזכו ב-60 אחוז הנחה ברכישת תפילין מהודרות, ערכת חומרי הסברה על בסיס שבועי למשך שנה, עיטוף מיוחד וממותג לדוכן התפילין ● בנוסף: פרטי בית חב"ד המקומי יופיע על דוכן התפילין המחודש ● לכל הפרטים >>>
מערכת שטורעם
במלאות יובל שנים למבצע תפילין עליו הכריז הרבי, בישר 'צעירי אגודת חב"ד' לשלוחי הרבי בארץ הקודש על תכנית מיוחדת שבמסגרתה יוקמו ויפותחו הדוכנים שבהפעלת בתי חב"ד ברחבי הארץ.

כעידוד לבתי חב"ד שיקימו ויפתחו את מבצע תפילין, יוענקו תפילין מהודרות בהנחה של אחוז (!) לכל שליח שמפעיל דוכן.

בנוסף, וענק חבילת חומרי הסברה שבועי למשך שנה. מדובר בחומר הסברה המוגשים בשפה בהירה התאימה לכל נפש ובעיצוב מושך עין. הערכה תכלול פרסומים שבועיים, ערכות נש"ק, עלוני קריאת שמע, כיפות, ולפני חגים גם עלוני חג.

במסגרת התכנית יוענק לכל שליח בעלות סמלית, עיטוף מיוחד במראה חב"די אחיד לדוכן התפילין המבליט את הדוכן בקרב העוברים ושבים. בנוסף כל בית חב"ד יקבל את האפשרות להציג מידע מקומי של פרטי בית חב"ד המקומי.

על מנת להביא למיסוד והרחבת דוכני התפילין, נקראו כל 390 בתי חב"ד ברחבי הארץ לדווח על פריסת הדוכנים שבתחומם, כדי לאפשר המשך מיפוי ותכנון פעילות המבצע.

התכנית החדשה, המהווה בשורה של ממש בכל מה שקשור להתפתחות מבצע תפילין, התקבלה בהתלהבות רבה על ידי שלוחי הרבי.

תכנית זו מצטרפת לאספקת העזרים למבצע תפילין המתבצעת בכל מהלך השנה כעלוני קריאת שמע, כיפות ותיבת התפילין למשרד.

כ' בסיון תשע"ז