ב"ה יום רביעי, ז' תמוז תשע"ח | 20.06.18
'עמדו הכן כולכם': אלפי תמימים יתקהלו ב'שבת הכנה לג' תמוז'

בשבת הקרובה, שבת פ' שלח, מבה"ח תמוז, יתקהלו בקמפוס ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בכפר חב"ד אלפי תלמידי התמימים מכל הישיבות ברחבי הארץ, ל'שבת הכנה לג' תמוז', לחיזוק אור וחום ההתקשרות לנשיא דורנו כ"ק אדמו"ר זי"ע ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
בשבת הקרובה, שבת פ' שלח, מבה"ח תמוז, יתקהלו בקמפוס ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בכפר חב"ד אלפי תלמידי התמימים מכל הישיבות ברחבי הארץ, ל'שבת הכנה לג' תמוז', לחיזוק אור וחום ההתקשרות לנשיא דורנו כ"ק אדמו"ר זי"ע.

במהלך השבת – המתקיימת זו השנה העשירית ברציפות – ילמדו תלמידי התמימים את מאמרי רבינו ושיחותיו הקדושות בעיון רב, יתפללו ויתוועדו בצוותא חדא בליל השבת וביומה יחד עם ראשי הישיבות, המשפיעים ואנשי הצוות הרוחני המשתתפים בשבת, ויתבעו מן הקב"ה שימלא את משאלת ליבם הפנימית והטהורה: רצוננו לראות את מלכנו, למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו.

בשעת 'רעווא דרעוין' יתקיים סדר ניגונים רבתי וחזרת מאמר דא"ח, אליו מסתופפים מדי שנה מאות אברכים, החפצים להצטרף להתעוררות העצומה האופפת את מתחם האהל.

בצאת השבת תתקיים סעודת 'מלוה מלכה', וממנו ייצאו אלפי הבחורים חזרה לישיבותיהם, כשבלב כל אחד מהם תיקבע ההחלטה כי יעשה כל שביכולתו להביא בפועל את הגאולה האמתית והשלימה.

'שבת הכנה לג' תמוז' מתקיימת על-ידי 'ועד תלמידי התמימים העולמי', בהשתתפות כלל הנהלות ישיבות "תומכי תמימים" בארץ הקודש.

להשתתפות בהוצאות השבת חייגו: 050-4730500

כ' בסיון תשע"ז