ב"ה יום רביעי, י" אייר תשע"ח | 25.04.18
תלמידי תות"ל אנטוורפן בשכונת האיחוד האירופי, היום
תלמידי תות"ל אנטוורפן בשכונת האיחוד האירופי, היום צילום: שטורעם, אירופה
התמימים מאנטוורפן התעלו בבירת האיחוד האירופי

תלמידים מישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש באנטוורפן, בניהם של שלוחי הרבי הפזורים במדינות אירופה וחבר-העמים, יצאו ביום שישי האחרון יחד עם המדריכים והתלמידים השלוחים, לשבת התאחדות 'שבת אחים' בשכונת האיחוד האירופי, בקרב קהילת אנ"ש בעיר בראשות השליח הרב מיכאל רוזנבלום ● התמימים חתמו ימי פעילות רחבה בקרב תושבי העיר בחג השבועות ● סיקור, תמונות >>>
מערכת שטורעם באירופה
תלמידים מישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש באנטוורפן, בניהם של שלוחי הרבי הפזורים במדינות אירופה וחבר - העמים, יצאו ביום שישי האחרון יחד עם המדריכים והתלמידים השלוחים, לשבת התאחדות 'שבת אחים' בשכונת האיחוד האירופי, באירוח קהילת אנ"ש בעיר בראשות השליח הרב מיכאל רוזנבלום.

תוכנית השבת המיוחדת נפתחה בתפילת קבלת שבת בהיכל בית הכנסת 'אהל אליעזר' שבלב מוסדות האיחוד האירופי. בחזית המרכז היהודי ניכרה תכונה ואף הוצבה אבטחה מתוגברת של כוחות הביטחון הבלגיים שהעדיפו לא ליטול סיכונים ואף ליוו אחר התפילה את התמימים שצעדו לסעודת שבת בבתי שלוחי הרבי ואנ"ש בשכונת האיחוד, יחד עם המשפחות והמקורבים שצובאים על בתיהם מידי שבת.

רחובות שכונת האיחוד התמלאו בצפרא דשבתא בעשרות מהתמימים שמיהרו להיכל 'אוהל אליעזר', שם האזינו לשיעור חסידות מרתק מפי המארח הרב רוזנבלום.

רגעי השיא של השבת, היו ללא ספק בעת סעודת השבת המשותפת בחצר הבית חב"ד, במהלכה ישבו זה לצד זה התמימים, השלוחים ובני משפחותיהם וכן יהודים המגוררים בסביבה שבאו לטעום אווירה חסידית של שבת קודש.

במהלך הסעודה התייצבו בזה אחר זה תלמידים מהישיבה, והשמיעו דבר תורה חסידי על הפרשה בשפה המדוברת במדינת שליחותם.

סביב שולחנות ערוכים, התכנסו כולם עם סיום הסעודה להתוועדות פעילה שנמשכה זמן רב ובמהלכה התקבלו החלטות טובות להוסיף בלימוד התורה ובעבודת השליחות.

אחר הצהריים, התאספו התלמידים באולם בית הכנסת הנוסף שמשמש את הקהילה, ל'כינוס תורה' רבתי בהתאם להוראתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר זי"ע אחר חג מתן-תורה.

הכינוס נפתח בדבר-מלכות משיחות קודשו של הרבי, שנמסרו על-ידי הת' השליח שניאור זלמן ובר, אשר דיבר בהרחבה אודות ימי-התשלומין של חג השבועות וביאר את החילוק ביניהם לימי חול-המועד בחג הפסח ובסוכות.

בסיום דבריו הזמין את הרב שניאור זלמן ליבעראוו, מזקני וחשובי אנ"ש באנטווערפן, שנשא אף הוא דברים מעניני דיומא לאור תורת הרבי.

לאחריו השמיע הת' השליח יוסף יצחק חמו, ביאור אודות ''קבלת התורה בשמחה ופנימיות'' שלכאורה הלשון תפיסא בתורה גם יכול להתאים כמובא בתניא פרק ה'. ומביא ע''ז השיחה בפ' פנחס נ''א ששם מבאר ענין הפנימיות שפירושו שהמחשבה דיבור ומעשה חדורים בדבר. ומבאר גם המילה שמחה המובאת בנוסח ע''פ מכתב של הרבי לשז''ר באג''ק חלק י'ז עמ' קנב.

נציג התלמידים, הת' שניאור זלמן יפה, עסק בדבריו בענין ההוראה של הרבי לערוך כינוס תורה בסמיכות לחג השבועות והביא ע''ז השיחה בפ' נשא תשנ''א שם הרבי מדבר עד כמה חשוב ענין זה ושע''י זה נעשה כוח יותר בענין החידושים בתורה למשה מסיני ושע''י הלימוד והחידוש בתורה נזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות כלשון רבותינו נשיאנו.

לאחריו נשא משא מאלף, הרב שמואל ניסעלעוויטש, שליח בעיר ור"מ בישיבה, בענין הטל שירד לבני ישראל שהיו במדבר, שהרי ירד מן השמים ובפשטות אי אפשר לברך עליו המוציא לחם מן הארץ. ומביא על זה דיונים במפרשים גם בנוגע לאופן שהגיע להם בכל יום שבפשטות היה בדרך נס בכל יום מחדש.

את מסכת הנאומים חתם הת' השליח מענדל כהן, אשר פילפל בחומר הנלמד בישיבה, גמ' מסכת נדרים דף ט''ז בדעת הרמב''ם שם וביאר הר''ן בטוב טעם.

בשעת רעווא דרעווין הסתיים הכינוס, כשהתמימים ואנ"ש התיישבו ללימוד פרקי-אבות בצוותא ול'סדר ניגונים' מיוחד, כמו גם חזרת מאמר דא"ח, כנהוג.

תוכנית השבת בבירת אירופה, התקיימה בהמשך ישיר לימי חג-השבועות שנחוגו בהתעלות גדולה בין כותלי הישיבה, לראשונה מאז נוסדה, ועוד קודם לכן ב'שבת אחדות' מרוממת לתלמידי שיעור א', בסימן 'כאיש אחד בלב אחד'.

בליל החג, אחר אמירת תיקון ליל שבועות בצוותא, יצאו עשרות תלמידי הישיבה לתהלוכה גדולה, בהתאם לרצון קודשו של הרבי, ופצחו בריקודים סוערים בבתי הכנסת השונים בעיר, כשהם סוחפים את המוני המתפללים שהופתעו לראותם - אל שמחת החג.

לצד הריקודים, ראש הישיבה הרב מנחם מענדל טברדוביץ', שהוביל את התהלוכה, השמיע בטוב טעם ובחן מיוחד נקודה משיחות הרבי אודות חג מתן תורה, בהיכלי בתי הכנסת בעיר.

בשני ימי החג נמכרו העליות לתורה בישיבה, במאות דפי גמרא, שיחות קודש, אגרות קודש, שורות תניא, רשימות קודש וכיוצא בזה, כשתלמידי הישיבה נוטלים חלק פעיל במכירת המצוות ונוטלים התחייבות להשלים זאת עד לסיום שנת הלימודים.

גם בזירת ה'מבצעים' נרשמה התגייסות משמעותית. אולם בית חב"ד באנטוורפן התמלא בילדי תשב"ר וביהודי העיר שבאו בבוקר ובצהרי היום, לשמוע עשרת הדברות ברוב עם. במקום נערך כינוס מרשים, שכלל אמירת י"ב הפסוקים והגרלות על ספרי קודש.

למחרת, בחג השני, התארחו התלמידים בבית השליח הראשי בעיר, הרב שבתי סלבטיצקי לסעודה חגיגית וחסידישע פארבריינגען, שנמשכה שעות ארוכות, מתוך אמירת 'לחיים' ואווירה מרוממת. במהלך ההתוועדות, גולל המארח זכרונות הוד משנות האור והדגיש את ענינו של החג ומשמעותו לתלמידי התמימים.

כאמור, הבוקר (ראשון) חזרו התלמידים בכוחות רעננים לספסל הלימודים, היישר אל ההכנות ליום ההילולא. בהם גם התלמידים העולים לשיעור ד' שייפתח אי"ה בשנה"ל הקרובה, יחד עם הבנין החדש ההולך ונשלם בימים אלו, כאשר התמימים מתכוננים לנסיעתם הצפויה לחצרות קדשנו לקראת ג' תמוז.
י"א בסיון תשע"ז