ב"ה יום חמישי, י"א אייר תשע"ח | 26.04.18
עדויות מפעימות. הרב זילברשטרום בראיון
עדויות מפעימות. הרב זילברשטרום בראיון
שיחת החג המאלפת ב'כפר חב"ד': הצצה מרתקת

זיכרונות, שביבים ומראות בלתי שגרתיים בחג השבועות אצל הרבי כמי שזכה וחווה בימי חורפו לשנים רצופות וארוכות בחצרות קודשנו ● מסרים מאלפים ובוהקים כדמות חינוכית שהעמידה תלמידים הרבה על פני יותר מארבעים שנים רצופות בשדה החינוך וההוראה ● עדויות מפעימות על התקרבות של יחידים ושל קבוצות, מגוונים שונים, אל הרבי ואל תורתו ● דרך חיים, רצופת ניסיון עשיר ופורה, של התקשרות אמת ודבקות בד' אמות של הלכה ● בנימין ליפקין, שעשה את ימי חורפו כתלמיד צעיר בכיתתו, שב אל הרב טוביה זילברשטרום, לשיחת חג מיוחדת שבה נסגרים כמה מעגלים ● 'שטורעם' מגיש הצצה לראיון המתפרסם בשבועון 'כפר חב"ד' לחג השבועות ● לכתבה המלאה >>>
בנימין ליפקין
כד הווינא טליא, בעצם נכון ומדויק יותר לומר, בשנה המכוננת שבה גדלתי והייתי לאיש, בהיותי בר מצווה, הסתופפתי בצילו של הרב טוביה זילברשטרום. בשנה זו למדתי בכיתתו של הרב זילברשטרום ב'מכינה לישיבה' בתלמוד-תורה 'תורת אמת' בירושלים וכל כולה הייתה רוויית השקעה מצידו בכל אחד מהתלמידים ובכיתה כולה.

בשפה המקומית נקרא אז הרב זילברשטרום "מגיד שיעור" אבל לתוך התפקיד הזה, שעלול להישמע כמו מרצה ותו לא, הוא יצק בחושיו המיוחדים, נפש רוח ונשמה. שעות רבות של לימוד והקניה הפכו את אותה שנה להכנה הטובה ביותר גם לכניסה למצוות וגם לכניסה אל הישיבה בה עוצבה דמותו של כל תלמיד.

כשהתבקשתי על ידי מערכת 'כפר חב"ד' לסור לביתו של הרב זילברשטרום לשיחת חג לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הייתה זו אפוא עבורי תחושה של סגירת מעגל.

מעבר לרובד האישי, שעשוי לבצבץ מעת לעת בשורות הבאות, דומה כי הבחירה דווקא בו לשיחת חג לעת כזאת, מתבקשת והולמת. בראש ובראשונה מפאת היותו יושב על מדין כרב בית הכנסת הגדול והמרכזי של חב"ד בירושלים עיר הקודש, תל תלפיות שמהווה שנים רבות מוקד משיכה להמונים לעבודת ה' זו תפילה, לתורה ולחסידות. בד בבד, בזכות היותו איש חינוך המקפל בדמותו ובניסיונו העשיר עשרות שנות חינוך והוראה בירושלים (כאמור), בנחלת הר חב"ד ובשנים האחרונות בשורה של מרכזי תורה. וכשכל אלו נמזגים מתוך פה מפיק מרגליות, התוצאה מדשנת עונג ומרוממת את השומע ואת הקורא טפח וטפחיים מעל הקרקע.

שבועות בבית חיינו

בפתח השיחה ביקשתי לשמוע מפי הרב זילברשטרום שביבים וזיכרונות מבית חיינו בשנות האורה והטובה כמי שזכה והסתופף בחצר הרבי במשך יותר מחמש שנים רצופות (תשל"ד-תשל"ח) וזכה להיות בעוד הזדמנויות בחג השבועות בחצרות קודשנו.

"בשיחה שיצאה על ידי ועד הנחות בלה"ק לשבת האחרונה", פותח הרב זילברשטרום בנועם שיחו, "הרבי מדבר על כך שכבר בשבת מברכים סיוון עס שיינט (מאיר) מתן תורה. הרבי מצטט בשיחה אות ורמז שטמון בתיבה: אורייתא – אור ייתא. על דרך זה ניתן לומר שהבחורים שהיו סביב הרבי בשנות האורה, היו חווים את החג הזה בצורה הנעלית ביותר שניתן להעלות על הדעת. אצל הרבי הרגישו שהרבי לא רק שמכניס אותך לאווירה של מתן תורה, אלא גם רוצה שתקבל את התורה.

"הרבי הדגיש תמיד את נושא האחדות שצריך לבלוט אצל יהודים לקראת מתן תורה. הרבי שב וחידד פעם אחר פעם את העובדה שמתן תורה יכול היה להיות קודם. בתורה לא כתוב מתי הוא היה. חז"ל לומדים מפסוקים מתי בדיוק הוא היה ומגיעים למסקנה שרק כשהיה 'ויחן שם', 'כאיש אחד בלב אחד', יכולים היו בני ישראל לקבל את התורה.

"בדרשה שנשאתי בבית הכנסת בשבת האחרונה, כמנהגי אני משתדל לסבר את האוזן לכל באי בית ה', שהוא תל תלפיות לכל גווני הקשת בעם ישראל, קישרתי את שיחת הרבי שמסרתי על פרשת השבוע עם היארצייט של הרבי מזוועהיל החל השבוע. הגבאי שלו סיפר שלפני עלותו השמימה אמר בדבקות את הפרק 'מי יגור באהלך' עשרות פעמים. והגבאי תמה ושאל: מה זאת. והרבי מזוועהיל זי"ע ענה לו: אני עומד עתה לעבור מעולם לעולם. כדי להיכנס למקום חדש צריך פספורט ואחר כך צריך גם לקבל ויזה. אבל מי שיש לו דרכון דיפלומטי, לא צריך לקבל ויזה. כשנשיא ארה"ב מבקר פה השבוע, הוא לא צריך להצטייד מראש בוויזה. גם כשראש הממשלה מבקר בוושינגטון, הוא לא צריך ויזה. יש לו דרכון דיפלומטי ובאמצעותו הוא יכול להגיע לכל מקום.

"אמר הרבי מזוועהיל: מי שלמדו תורה בעולם הזה, נכנסים להיכל כזה בעולם הבא. מי שהידרו בקיום המצוות, נכנסים להיכל אחר בעולם הבא. אני רוצה להיכנס לכל ההיכלות. אני רוצה דרכון דיפלומטי. מי שהוא הולך תמים, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, לא פגע באף אחד ולא הקניט אף אחד – זכאי לקבל דרכון דיפלומטי. לכן אני שב ואומר את הפרק הזה.

"אמרתי: הבה נתבונן רגע בעצמנו ולא חלילה לפני מעבר לעולם שכולו טוב אלא כאן בעלמא הדין. מעטות מאוד הפעמים שבהן הרבי היה מדבר על עצמו. זה היה יותר סוג של פליטה שיצאה מפיו הקדוש. וכך זכיתי אני לשמוע מפה קודשו בהזדמנות נדירה: רוצים להכניס אותי בעניינים שבין אדם לחברו. אני רוצה לומר לכם, מעולם לא עלתה בדעתי מחשבה לא טובה על יהודי ושכ"ק מורי וחמי אדמו"ר ישמור אותי שכך יישאר הדבר עד מאה ועשרים.

"אז זהו הרבי שמי ידמה לו ומי ישווה לו אבל כולנו לומדים תניא, ספר של בינונים, ורבנו הזקן קובע שהבינוני הוא מי שלא עבר עבירה ולא יעבור מעולם. הייתכן שאנשים כערכנו יהיו בדרגה כזאת? אומרים לך: כן. תעמיד את עצמך במצב כזה. לפני מתן תורה, צריך סוף סוף להגיע לידי אהבת ישראל אמיתית, בינינו לבין עצמנו, בתוך קהילת אנ"ש. כל מי שזכה לראות את הרבי, ראה כמה אהבת ישראל אינסופית הייתה לו לכל אחד ואחד. חיינו עם האווירה הזו ועמה נכנסנו אל מתן תורה".

גילויים, חשיפות ורגעי הוד מיוחדים מהקודש פנימה – בשיחת החג המיוחדת והמקיפה של הרב זילברשטרום המתפרסמת במגזין 'כפר חב"ד' החדש.

א' בסיון תשע"ז