ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
סיו"ר המל"ח הרב קוטלרסקי עם קבוצה מתלמידי הישיבה בני השלוחים בביקורו בדנייפר לפני כשבועיים
סיו"ר המל"ח הרב קוטלרסקי עם קבוצה מתלמידי הישיבה בני השלוחים בביקורו בדנייפר לפני כשבועיים
ישיבת בני השלוחים באוקראינה ב'מבצע תורה'

בסיום ה'מבצע תורה' ייערך מסע בן שבוע ימים לישיבת תו"ת 'ברינוא' בצרפת בו ישתתפו כלל התלמידים, השלוחים צוות והנהלת הישיבה ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
בישיבת ליובאוויטש אוקראינה לילדי השלוחים ואנ"ש לא שוקטים על השמרים. לאחר הכנות קפדניות הכריזה הנהלת הישיבה לפני כשבוע ימים, על 'מבצע תורה' רחב היקף ואיכותי, כיאה לכלל מפעליה של הישיבה. במסגרת המבצע שיתפרס על משך כל זמן הקיץ, על כלל התלמידים, ללא יוצא מן הכלל, להבחן עשרות דפי גמרא בע"פ, כשבנוסף לגודל העניין כשלעצמו וגודל נחת הרוח שירווה מכך בוודאי אבינו רוענו - כפי שהודגש לתלמידים, בסיום חודש תמוז יזכו התלמידים בפרס הערכה איכותי ומעורר השראה, בכל קנה ממד שהוא.

הישיבה לבני השלוחים שנפתחה לפני ארבע שנים ומשכנה בפרברי העיר דנייפרופטרובסק. רמת הלימודים והיר"ש הגבוהה לצד חינוך חסידי להתקשרות איתנה לנשיאנו ללא פשרות הצמיחו ב"ה פירות טובים, תלמידים חסידים יראי שמים ולמדנים. הצוות האיכותי והרחב, בעל הניסיון רב השנים וחדור המרץ ותחושת שליחות, מתמסר בכל מאודו אל כל תלמיד ותלמיד בנעימות ומאור פנים וב"ה, ובזכות ברכותיו הרבות של הרבי לעיר זו שזכתה אשר נשיאנו 'לומד בשקידה עצומה ומצליח' בה, התוצאות ניכרות היטב בשטח.

בסיום ה'מבצע תורה' כאמור, ייערך מסע בן שבוע ימים לישיבת תו"ת ברינוא במדינת צרפת בו ישתתפו כלל התלמידים, השלוחים צוות והנהלת הישיבה. במשך השבוע יתוועדו התלמידים עם משפיעים ושלוחים מאיזור פאריז ויסיירו במקומות בהם שהה כ"ק אדמו"ר, וכן ייהנו מאטרקציות מגוונות שאופיין יימצא תואם לרוח תו"ת. לאחר השלמת המכסה על ידי כל תלמיד, באפשרותו להוסיף ולשנן דפים נוספים ללא הגבלה, ויזכה על כך גם במלגה כספית נכבדה.

על החיות ורוח ההתחדשות שמביא עמו ה'מבצע תורה', יעיד כאלף עדים ה'זאל' הרועש והגועש בשעות הסדר המיועד ללימוד זה כבשעות ההפסקות בין הסדרים אותן בחרו התלמידים לרתום להתקדמותם בלימוד ושינון דף אחר דף...

כ"ג באייר תשע"ז