ב"ה מוצאי ש"ק, ו' אייר תשע"ח | 21.04.18
החג של האופטימים ■ בלוג שליחות

ל"ג בעומר הוא חגם של רבותינו האופטימיים ביותר. ל"ג בעומר הוא חגה של האופטימיות ● השליח בבאזל שבשוויץ הרב זלמן וישצקי מגיש את הבלוג השבועי מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לבלוג המלא >>>
השליח הרב זלמן וישצקי, באזל
חברים יקרים,

רבי עקיבא אומר: "למד תורה בילדותו - ילמוד תורה בזקנותו, היו לו תלמידים בילדותו - יהיו לו תלמידים בזקנותו (יבמות סב ב)". - זו ההקדמה לסיפור הגמרא על מותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא. כלומר, הגמרא מביאה את דברי רבי עקיבא ואז מספרת שכך אכן הוא עשה.

זה לא פשוט, אדם שמאבד את כל תלמידיו, שזה בין השאר כל התורה שהוא לימד והנחיל, איך נצפה ממנו שיאזור כוח ויתחיל מחדש?

אבל זה בדיוק מה שעשה רבי עקיבא: "והיה העולם שמם (אחרי מות תלמידיו) עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה (לימד אותה) להם רבי מאיר ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה".

אדם שקודם היה צריך את המדיסון סקווער גארדן בשביל למסור שיעור ל-24 אלף תלמידים, הלך לשבת באיזה 'חדר שני' בבית כנסת שכונתי ולמד עם חמשה תלמידים הכל מחדש. ובל נשכח דרך אגב, שהיה אז אסור ללמוד תורה והוא אכן נתפס על כך ונרצח באכזריות.

אינני שואל מניין הכוחות, מאיפה העוז והעוצמה שכן זהו הרי רבי עקיבא שרק בגיל ארבעים החל ללמוד לקרוא, מדובר באדם שיש לו רקורד עשיר בלשבור מוסכמות ולעשות את הבלתי ייאמן.

וזה גם לא מפתיע שהוא אכן הצליח עם אותם חמשה להעמיד את התורה מחדש!

הוא הצליח כי הוא היה אופטימיסט חסר תקנה, הוא ראה תמיד את הטוב כמה צעדים קדימה (צחק כשראה שועל יוצא מבית קודש הקודשים החרב ועוד).

מעניין שגם תלמידו המובהק, רבי שמעון בר יוחאי ירש ממנו את המבט החיובי הזה, וכך מספרת הגמרא במסכת שבת קלב: "תנו רבנן: כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל ... תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: חס ושלום שתשתכח תורה מישראל".

המצב לא היה קל אז בארץ, רבותינו הביעו חשש אמיתי לגורלה של התורה, חששו שהיא תשתכח, אבל תלמידו המובהק של רבי עקיבא פסק ואמר: אין סיכוי, לא תשתכח!

ל"ג בעומר הוא חגם של רבותינו האופטימיים ביותר. ל"ג בעומר הוא חגה של האופטימיות. מכאן השמחה האין סופית שקשורה בו.

ומי שלא אופטימי, כנראה שאינו חוגג אותו, או שייאלץ להיות אופטימי לפחות ליום אחד.

שבת שלום!
הרב זלמן וישצקי

ט"ז באייר תשע"ז