ב"ה יום שלישי, ט' אייר תשע"ח | 24.04.18
"לחם המשנה מגלם את לחם הפנים"
"לחם המשנה מגלם את לחם הפנים"
הגיגים לפרשת אמור / גב' רבקה ערנטרוי

"תינוק שטועם דגן מתעורר לפתע בגעגועים ומאוויים אל מקור חייו והוא מתחיל לקרוא "אבא" על אף שהחכמה הביולוגית במהות קישרו עם הוריו אינה ברורה לו..." ● מאמר תורני ומעמיק לשבת - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס ● למאמר המלא >>>
הגב' רבקה ערנטרוי, קראון הייטס
לפני ולפנים לחם הפנים

מהו המסר הנשמתי המוסק מהמאפיינים הבאים של לחם הפנים:

א)היה חם במשך כל השבוע ב)נטול חמץ ג)לא הבאיש ד)לעולם לא עזב את שולחן הפנים...

לחם הפנים היה הכלי אשר לקירבו נמשך האור והחיות מהלחם שנמשך מהשמים - המן... והוא משתקף היום בלחם המשנה בסעודות שבת המהווה זכר למנה הכפולה שלקט העם בערב שבת...

המשכיות של אור זה מתגלמת במהות החכמה שהיא שרירה וקיימת ושבעלה משקף אותה מתוכי הפנימיות שלו!

חכמה שאינה נעצרת קפואה ונודמת במוחין המאופק והנודם של האדם - אך מפלסת את דרכה מבעד למחדלי האיגו שלו והיוהרה והיא חודרת "פנימה" אלי הריגושים שבכלי הלב - מעצבת את דמותו והוא נעשה אישיות "חכמה"... כלי.. ועליו יאמר "ובלב כל חכם לב - נתתי חכמה" (שמות ל,ו א')

כלי מתגלם במאווי התשוקה וצימאון הערגה של האדם וכשהם מתעוררים הם אינם חולפים ביעף אך הם נמשכים בתמידות...הם איתנים ויציבים ואינם חדלים ותשושים....אזי הם עשויים לאחוז באור ואז ממשיך אליו המשפיע את האור מפנימיותו הוא...

כמיהה וכלות נפש ומיצויה לאור מהווים השלכות של נצחון הלוחמה בתשישות הלב הנלכד בסבך התאוות...

ה"לחם" (חכמת התורה) הוא סמל ל"לוחמה" במניעי המאתגרים ומאפיין את המסוגלות "לסעוד" את הלב - להעניק לו תמיכה ועוז.שלא ימעד ויפול במכמורת היצר... הכיצד?

הלחם שואב יכולות מהאדמה... היא נמשכת ממקור של שיא והיא מחוברת בו ולכן היא משוחררת ממניעי הבל של יוהרה וגאווה אישית..

האדמה מזדהה עם מקור האמת שלה ולכן היא חשה מחוייבות להשתפל מטה ביותר ולהשפיע חיים לעולם ולנצח! והעוצמה הזו נמשכת לתוכי כלי הלחם המהווה את ראש הצמחים...

תינוק שטועם דגן מתעורר לפתע בגעגועים ומאוויים אל מקור חייו והוא מתחיל לקרוא "אבא" על אף שהחכמה הביולוגית במהות קישרו עם הוריו אינה ברורה לו... אך הזיק של האדמה בהתחברותה הנשמתית במקור חייה נמשך אלי הלחם ומשם הוא חודר אל ריגושיו של התינוק והם מתעוררים בכמיהה... ברצון להתחבר...

א)נטול חמץ:

לחם הפנים היווה את הכלי לתוכו המשיך המן את ברכת ה' המתגלמת בחכמת עולם והנמשכת לכלי שהוא עניו וצנוע ולכן היה לחם הפנים נטול חמץ...

ב)לא הבאיש במשך שבוע שלם:

והוא היווה כלי מעוצב איתן וינו חדל בשל תשישות והיה ערוך על השולחן שבוע שלם ולא הבאיש וטרם נטלוהו בערב שבת לחלקו לכהנים - כבר הניחו על השולחן את הלחם לשבוע הבא!

ג)הוא היה חם:

להורות על קשר חם של מידת הגבורה האחראית להמשכיות של תולדות בעולם והשפעה, כשהיא אינה דומיננטית כשלכעצמה אך נכללת במידת החסד ובטלה אליה והחסד הזה הוא מקור השפע...

ד)נבלע באיברים - אין בו פסולת!

הוא היה מונח על השולחן המעורר רעב וצימאון למזון... הצמאון לניצוצות הקודש החבויים טמונים בכלי הלחם...

כשהכלים נשתברו והאור הסתלק וחזר למקורו ואולם הניצוצות שדבקו בשברי הכלים נשמטו ארצה והוטמנו - הוצפנו בכליו... והאור האדיר והעילאי המהווה את המקור וסוד החכמה טמון בפת... במן... בלחם המשנה!

לחם המשנה מגלם את לחם הפנים שהיווה כלי לקלוט את התכולה שהמשיך המן.. הוא נמשך ע"י הטל שאינו חדל לעולם ואינו מותנה באיכות מעשי האדם אך הוא חולש ונמשך ממקור אדיר ביותר והדבר מקנה לו מרחבים... בהירות וצלילות, נחישות והתמדה בהחיאה של עולם... ואכן אלוקים יחיה את המתים ע"י הטל!

לחם המשנה בשבת מהווה עבורינו כלי אליו ממשיך ה' את זיקי החיים לעולם שלא ייפסקו לנצח - המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית...

אז, הכיצד, אכן, נצליח להפוך את דמותנו לכלי האוחז באור של חכמת האמת וההופכת לחלק מהווייתנו!

ט"ז באייר תשע"ז