ב"ה יום שלישי, ט' אייר תשע"ח | 24.04.18
כפר חב"ד חוגג 68 בהתוועדות חסידית רבתית

השבוע יימלאו שישים ושמונה שנים להתייסדות כפר חב"ד, על ידי הרבי הריי"צ נ"ע בשנת תש"ט ● תושבי הכפר יציינו יום זה בהתוועדות חסידית גדולה ● כל הפרטים >>>
מערכת שטורעם
ביום רביעי הקרוב, כ"א אייר, ימלאו שישים ושמונה שנים להתייסדות כפר חב"ד, על ידי הרבי הריי"צ נ"ע בשנת תש"ט. בערב שבת קודש פרשת בהר תש"ט, כ"א אייר, שיגר הרבי הריי"צ ספר תורה אל המתיישבים הראשונים בכפר חב"ד, וכן אגרת קודש מיוחדת.

בקשר עם יום ההולדת ה-68 לכפר חב"ד, תתקיים בע"ה התוועדות חסידים רבתית, ביום ראשון ח"י אייר, מוצאי ל"ג בעומר, בבית הכנסת "בית נחום יצחק", בשעה 9 בערב.

ההתוועדות תתקיים בהשתתפות המרא דאתרא דכפר חב"ד הרב מאיר אשכנזי, רבנים ומשפיעים. המתוועד המרכזי בהתוועדות יהיה הרב מיכאל טייב, משפיע בכפר חב"ד וחבר הוועד הרוחני בכפר.

התוועדות המיוחדת, הנערכת תחת הקריאה 'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד', מתקיימת בשיתוף פעולה של הוועד הגשמי בראשות יו"ר הוועד הרב שמעון רבינוביץ' והוועד הרוחני, ובסיוע כולל "קביעות עיתים" בבית הכנסת בית נחום יצחק.

תושבי הכפר נקראים להשתתף בהתוועדות רבתית זו, להתוועד בדיבוק חברים, ולקבלת החלטות טובות להתחזקות בקיום רצונם והוראותיהם הק' של רבותינו נשיאינו מייסדי ומנהלי הכפר הנצחיים אל תושבי הכפר, ולהיות כלים ראויים לברכותיהם של רבותינו נשיאינו אל הגרים בכפר חב"ד, 'עיר הבירה' של חסידות חב"ד באה"ק.

ט"ז באייר תשע"ז